– Rørende at noen setter en pakke utenfor døren din

For sårbare barn og unge er livet i isolasjon ekstra krevenede. Det ville Norske Kvinners Sanitetsforening gjøre noe med.

Lokallagene til Norske Kvinners Sanitetsforening deler ut aktivitetsposer med leker og oppgaver som kan gjøres hjemmefra. Foto: Norske Kvinners Sanitetsforening

Mange frivillige organisasjoner har merket en stor endring da mange planlagte aktiviteter, arrangementer og prosjekter måtte avlyses og utsettes.

Norske Kvinners Sanitetsforening håper å nå ut med gode og alternative tiltak for barn og unge ved å støtte lokalforeningenes gode initiativ over hele landet.

Små overraskelser

Målgruppen for prosjektet er barn og unge som er spesielt sårbare. Dette kan være barn som bor på asylmottak, på krisesentre, barn i flyktningfamilier eller som lever i vedvarende lavinntektsfamilier eller har lite nettverk.

– Flere lokalforeninger har delt ut aktivitetspakker med oppgavehefter, noe godt å spise og små hyggelige overraskelser tilpasset målgruppen. Andre har kjøpt inn leker som kan brukes utendørs eller materiale til hyggelige inne-aktiviteter som foreldre og barn kunne gjøre sammen for å skape mestring og glede i den tøff periode, forteller prosjektleder Cathrine Salvesen.

Sammen med aktivitetsposene har lokalforeningene også lagt ved tilpasset informasjon om hygieneråd og eller informasjon om ulike telefontjenester som barn og unge kan benytte seg av ved behov.

Mange barn og unge kan trenge litt ekstra oppmuntring i det som kan være en vanskelig tid for mange. Her ser du Grov sanitetsforening ha utdeling av leker. Foto: Norske Kvinners Sanitetsforening

Samarbeider med eget nettverk

– Våre lokalforeninger har i stor grad samarbeidet med sine egne nettverk i lokalsamfunnet. Både kommuner, flyktningetjenesten, barnevernet, asylmottak og krisesentre har vært viktige samarbeidspartnere, forteller Salvesen.

Lokalforeningene har også prøvd å finne alternative måter å arrangere sine vanligvis faste aktiviteter på. Et eksempel er en turgruppe med få deltakere.

Symboliserer at noen ser deg

– Vi har fått masse gode tilbakemeldinger om at dette var et svært viktig prosjekt å sette i gang. Våre frivillige har gitt uttrykk for at man virkelig bidrar til å gjøre en forskjell ved å få lov til å bringe glede til familier som har hatt det ekstra tøft, sier Salvesen, og fortsetter:

– I en periode hvor mange har måttet leve svært isolert er det ekstra rørende at noen setter en pakke utenfor døren din som symboliserer at noen likevel ser deg og tenker på deg.

Prosjektet fikk støtte gjennom Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Lokallagene deler ut «goodibags» til barn og unge. Her får de gode og meningsfulle aktiviteter som de kan gjøre hjemmefra eller gjennom digitale kanaler. Foto: Norske Kvinners Sanitetsforening

Sluttrapportsammendrag

Gjennomføringen av prosjektet gikk stort sett etter planen. Vi informerte om prosjektet umiddelbart etter tildeling av midler, og fikk raskt flere søknader om ulike aktiviteter. Vi endte opp med å tildele 14 foreninger midler. Tiltakene har nådd barn som bor på asylmottak, barn på krisesenter, bosatte flyktningfamilier og familier som lever i vedvarende lavinntekt eller som er spesielt sårbare på andre måter. Mange foreninger delte ut aktivitetsposer, mens andre arrangerte fysiske aktiviteter når smittevern og restriksjoner åpnet for dette i løpet av sommeren. Prosjektleder har hatt tett oppfølging av alle lokalforeninger og bistått praktisk ved behov. Aktivitetspakkene har også inneholdt informasjon om hygiene og smittevern, samt god mat for å glede mottakere som hadde spesielt behov for dette under den første nedstegningen.


Søknadssammendrag

Mange barn har det ekstra tøft nå som både barnehager, skoler og vanlige fritidsaktiviteter er satt på vent i ubestemt tid. Mange familier er spesielt sårbare på grunn av økonomi eller helsemessige utfordringer som gjør at de nå faller utenfor. Våre frivillige er bekymret for mange familier som i dag har det ekstra utfordrende.

Flere familier har for eksempel benyttet seg av gratis lavterskel-aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner, og utdeling av mat, klær og leker. Det rapporteres om at det er mange som ikke får med seg informasjonen i media daglig, mange strever med trangboddhet nå som barna er hjemme og ikke kan leke ute med de vanlige vennene. Økonomien i mange familier er kritisk.

Våre lokalforeninger arrangerer vanligvis en rekke ulike aktiviteter rettet mot barn og unge som har måttet avlyses og utsettes på ubestemt tid. Lokalforeninger ønsker likevel å bidra til at barn og unge får gode og meningsfulle aktiviteter som de kan gjøre hjemmefra eller gjennom digitale kanaler.

Vi har blant annet flere Sisterhood-grupper for unge jenter, samt aktiviteter for barn på asylmottak og bosatte flyktningfamilier. Midlene skal brukes til å nå målgruppen på andre måter som en følge av dagens situasjon. Vi ønsker å dele ut aktivitetsposer med leker og oppgaver som kan gjøres hjemmefra.

Prosjektleder/forsker

Cathrine Salvesen

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Aktivitetspakker for barn og ungdom
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
08.04.2020