Aktivitetsprogram for Flå Pensjonistforening 2020-2021

Søknadssammendrag

Bakgrunnen for Flå Pensjonistforenings aktivitetsprosjekt er å bidra til å styrke trivsel og avhjelpe ensomhetsfølelse, depresjon og følelsen av isolasjon under corona-epidemien i Norge. Spesielt eldre føler seg både utrygge og isolert. De savner sine vanlige omgangsformer og mulighetene for deltagelse i sosiale samvær.

Målgruppen er dermed spesielt eldre og pensjonister, men også andre som føler avmakt og nedtrykthet i denne tiden.

Deltagerne i gjennomføringen av prosjektet er styret i pensjonistforeningen og inviterte musikere og underholdere.

Gjennomføringen starter i desember 2020 med en julekonsert og planlegges avsluttet i desember 2021 med en annen julekonsert. Innenfor dette tidsrommet forøvrig vil det være besøk av andre artister. Opptredenene skal holdes i trygge omgivelser og efter konsultasjon med kommunelege.

Under de rådende omstendigheter må vi ta høyde for at det kan bli nødvendig med justeringer av planene. Dette har vi informert våre artistkontakter om.

Vi venter at resultatene vil være å forsterke målgruppens mentale motstandskraft overfor påkjenningene med begrensninger av bevegelsesfrihet og samkvem. Uten at det er blitt store overskrifter i media om det, er det en økning i oppringninger til forskjellige krisetelefoner. Det er risiko for at sårbare personer kan ty til alkohol, legemidler eller sogar vurdere selvmord i en situasjon som virker fremmed, tyngende og uoverkommelig! Vi anser at kunstneriske innslag og en påminnelse om at det finnes positive verdier vil være en god mental medisin.

Det er en antatt bonuseffekt at prosjektet vil styrke tilliten hos målgruppen til at det finnes noen som spesielt er til for å ivareta deres behov. Med bl.a. kommuneadministrasjonen som samarbeidspartner vil denne effekten komme flere enn pensjonistforeningen til gode og styrke gjensidigheten også på denne måten.

For å utvide nedslagsfeltet, vil vi bruke strømming av opptredener til eldresenteret i kommunen, slik at vi når også den aller mest risikoutsatte gruppen.

Prosjektleder/forsker

Jon Roar Strandenes

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Aktivitetsprogram for Flå Pensjonistforening 2020-2021
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 40.000
Startdato
09.11.2020