Aktivitetstilbud for eldre

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet er et ønske om å lage et tilbud om hesteassisterte aktiviteter og gårdsbesøk til seniorer over 65 år i Kongsvinger kommune. Mange eldre har lite fysisk aktivitet, og bruker mye tid alene. Koronapandemien har gjort det vanskelig å gjennomføre aktivitetstilbud, besøk og sosiale sammenkomster.

En tredeling av aktivitetene vil favne flest mulig:

  1. Gårdsbesøk på Institusjon. Noen av dyrene fra Krogsrud gård og hestesenter skal besøke eldre, bosatt på ulike institusjoner i Kongsvinger kommune.
  2. En gruppe beboere fra institusjon får komme på gårdsbesøk til Krogsrud gård og hestesenter. Her får de hilse på dyrene, børste hest, kjøre hest og ri. Det blir enkel servering. Pårørende får mulighet til å være med.
  3. Hjemmeboende eldre kommer på ukentlig seniorgruppe på gården. Det blir aktiviteter som kos og stell av dyrene, kjøre med hest og vogn, ridning, andre gårdsaktiviteter og håndarbeid. Hver gang serveres et måltid, som gir rom for gode samtaler.

Prosjektet skal ved hjelp av dyr, natur, fysisk aktivitet og menneskelige relasjoner, gi grunnlag for meningsfulle opplevelser. Det forventes å gi deltakerne helsefremmende resultater som mestringstro, overskudd og livsglede i hverdagen. Mange har nærmest vært i full isolasjon i lengre tid, og det er behov for trygge arenaer der man kan bli en del av et fellesskap igjen. Gruppeaktivitet motvirker ensomhet og styrker følelsen av å høre til.

Hest og helse er en landsomfattende medlemsorganisasjon som jobber for å fremme hest i helsearbeid. Organisasjonen vil benytte erfaringer fra prosjektet til å spre kompetanse om tilsvarende tilbud, samt i arbeidet med å bygge kjennskap/anerkjennelse for hesteassisterte tilbud i samfunnet slik at flere brukere kan dra nytte av tilbudene.

Prosjektet starter opp med planleggingsfase fra mai 2022, og aktivitetene skal foregå høst 2022 og vår 2023. Avsluttes med evalueringsperiode juni 2023.

Prosjektleder

Line Charlotte Brodahl

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Aktivitetstilbud for eldre
Organisasjon
Hest og Helse
Beløp Bevilget
Kr 225.000
Startdato
08.04.2022