Aktivitetstilbud for funksjonshemmede.

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet.
Den nye friidrettshallen i Steinkjer gir oss nye muligheter for å engasjere funksjonshemmede i aktiv/passiv idrett. Den nye hallen har nå vært i bruk siden desember 2011. Steinkjer FIK har treninger i hallen to-tre ganger i uka og vi har allerede hatt to rullestolbrukere med på treningene våre. Begge to har deltatt fast på lik linje med de andre friidrettsutøverne i klubben. Friidrettshallen har 200m rundbane med doseringer og en 240m flat rundløype som begge passer godt for rullestolbrukere. Dessuten har vi gode muligheter for kast, også for funksjonshemmede i hallen.
2. Målsetting.
Vår målsetting er å få flere funksjonshemmede med på våre treninger i Steinkjerhallen. Målet er ikke konkurranser, men et godt treningsmiljø
med gode aktiviteter der aktive friidrettsfolk og rullestolbrukere kan trene

sammen.
3. Målgruppen.
Målgruppen er først og fremst funksjonshemmede i Steinkjer-området. Det ser ut til at vi kan få landslinje i friidrett på Steinkjer vgs, og dette tilbudet vil også innbefatte funksjonshemmede, først og fremst fra Trøndelagsfylkene.
I tillegg har vi 5-6 rullestolbrukere/funksjonshemmede på en egen linje på Steinkjer vgs. Disse savner et tilbud på kveldstid. Vi håper at dette tilbudet kan bidra til dette.
4. Gjennomføring.
På de vanlige treningene våre er det god plass for flere rullestolbrukere. Vi må imidlertid engasjere minst en trener til og sikkert utvide timetallet i hallen. Hallen koster oss kr 800 pr time. Vi vil også arrangere mindre treningsstevner der funksjonshemmede kan få prøve enkle øvelser.
Vi ønsker

ha en gang i uka der vi tilrettelegger treningen slik at funksjonshemmede kan delta på lik linje med de andre og en gang i uka der funksjonshemmede kan ha litt mer fritrening, under ledelse av instruktør.
5. Betydning.
Vi ser allerede hvor mye de to rullestolbrukerne vi har med på treningene, betyr i mijøet vårt. Begge ser ut til å trives godt sammen med aktive friidrettsutøvere.
Vi ønsker å tilrettelegge treninger to ganger i uka også for andre rullestolbrukere.
Dette vil ha betydning for de funksjonshemmede selv gjennom økt aktivisering, men også for det aktive friidrettsmiljøet både gjennom økt aktivitet og gjennom miljøskaping.
Vi ønsker å invitere media (først og fremst Steinkjer-Avisa og Trønder-.Avisa, NRK Trøndelag) til å formidle informasjon om prosjektet.
6. Framdriftsplan.
De to som har vært med fast, vil selvsagt også delta på treningene i sommer. Men fra våren 2013 av vil vi gjøre forsøk med å invitere flere funksjonshemmede med på aktiviteteri friidrettshallen.
Vi håper at dette prosjektet kan føre til at vi kan få et bedre tilbud i friidrett for funksjonshemmede i flere år framover.
Dessuten vil vi jobbe for å få med flere funksjonshemmede på friidrett idrettsfag på Steinkjer vg skole.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport januar 2015 i pdf.pdf

Prosjektleder/forsker

Hans Foosnæs

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Aktivitetstilbud for funksjonshemmede.
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2013: kr 70 000, 2014: kr 70 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet