Aktivitetstiltak for innvandrere

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

150

Fremdriftsplan

Mye av forarbeidet til dette prosjektet er allerede gjort, i og med at vi har gjennomført det i 2022. Vi har allerede en Whatsapp gruppe med 90 deltakere, hvor vi kan legge til flere deltakere dersom det melder seg nye. Prosjektleder har ansvaret for å påse at treningsaktivitetene blir utført, økonomi og følge behovet til deltakerne. Prosjektgruppen har ansvaret for treningsøktene, planlegge innkjøp av nødvendig utstyr, og rekruttering av flere deltakere. Rapportskriving gjøres av prosjektgruppen.

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Aktivitetstiltak for innvandrere
Organisasjon
Norsk-tamilsk helseorganisasjon
Beløp Bevilget
2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000
Startdato
10.04.2023
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring