Aktivitetstiltak for innvandrere

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Prosjektet vårt er rettet mot innvandre, særlig tamilere med og uten helseplager som er bosatt i Oslo og Viken området. Det er kjent at mange innvandrere har livsstilssykdommer som diabetes, hjerte-karsykdom, kreftsykdommer osv. I tillegg er psykisk helse et tabu belagt tema i denne befolkningsgruppen. Vi ønsker å belyse mer om dette temaet og innføre trening som et verktøy for å motvirke psykiske plager. En stor andel har ikke kunnskap om/prioritert trening som et mulig forebyggende tiltak. Trening har dokumentert effekt og bidrar til god fysisk og psykisk helse. Vi ønsker å forebygge livsstilsykdommene gjennom trening, informasjon om sykdommene og tilby veiledning fra relevante fagspesialister (fysioterapeut, ernæringsfysiolog, leger, psykolog, psykiatre, osv). Fagspesialistene vil ha samme etnisk bakgrunn som deltakerne, og dette gjør at språkbarrieren kan unngås. Samtidig vil også helsepersonellet ha samme kulturforståelse, slik at informasjonen kan lettere tilpasses og individualiseres.

Aktivitet/tiltak/metode

Vi ønsker å forebygge livsstilsykdommer gjennom tilbud med gratis trening. Det skal arrangeres aktiviteter i form av turer i uteområdet ( friluft, intervall), innendørs (intervall, styrke, yoga) treningsaktiviteter og lengre helgeturer. Planlegges 2-3 økter i uken, hovedsakelig utendørs på sommerhalvåret. En treningsøkt vil vare i ca. 2 timer. Det er tiltenkt en helgetur i året. Deltakerne reiser sammen med trenerne – opphold med trening, informasjon om forebygging av livsstilsykdommer, fysisk og psykisk helse, veiledning om konkrete råd (kosthold, livsstil). Formålet med å reise til et annet sted er for å endre atmosfæren og dermed endre tanker og følelser. Hele reisen skal være gratis dersom vi får støtte for det. Dersom vi ikke får innvilget støtte, vil deltakerne betale en egenandel på reisen. Målet med prosjektet er å bedre psykisk og fysisk helse gjennom trening, samling og opprette et møtepunkt hvor personer kan treffes og trene sammen. Målgruppen er innvandrere, særlig tamilere med fysiske og psykiske helseplager. Prosjektet evalueres gjennom både skriftlige (spørreskjema) og muntlige tilbakemeldinger fra deltakerne. Vi har tidligere fått støtte for dette prosjektet i 2022 fra Viken fylkeskommune. Vi har fått kjempe god respons fra deltakerne, og vi ser at det er stadig flere og flere som deltar. Vi hadde i utgangspunktet tenkt å søke tilskudd fra Viken fylkeskommune for 2023, men vi har dessverre ikke fått med oss at søknadsfristen var utløpt. Vi håper derfor inderlig på at vi kan få tilskudd fra Stiftelsen Dam slik at vi kan gjennomføre/videreføre prosjektet i 2023 og 2024. Deltakerne får informasjon om når treningsaktivitetene foregår i en Whatapp gruppe. Foreløpig er det ca. 90 medlemmer i denne gruppen. Utfordringer vi kan møte på er dårlig vær som forhindrer utendørs trening, og evt. restriksjoner i å møte hverandre slik det har vært med Covid. Aktiviteten kan utsettes til en annen dag/tid ved slike tilfeller, evt. gjennom Zoom.

Antall deltakere

150

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Å møte flere personer under trening vil være motiverende for deltakerne i tillegg til at dette vil fungere som et møtepunkt. Deltakerne vil kunne få en følelse av mestring og tilfredstilhet. Trenerne er kvalifiserte og har ulike helserelaterte bakgrunn. Treningsaktivitetene varierer, og dette vil gi deltakerne muligheten til å prøve ut ulike type treningsformer. Konkrete veiledninger i forhold til kosthold og livsstil av erfarne fagspesialister vil kunne gjøre det lettere for deltakerne å følge rådene, ved at dette er tilpasset deres kultur og bakgrunn. Sosial kontakt gjennom treningene vil være med på å motvirke ensomhet. Deltakerne får muligheten til å bli kjent med nye mennesker, dermed nye relasjoner og et sosialt nettverk. På lang sikt vil dette forebygge utvikling av livsstilsykdommene og psykiske vansker. Deltakerne vil etter hvert oppnå bedre kunnskap om trening og kosthold, og betydningen av dette i utvikling av sykdommer. Yoga, meditasjon, trening og samtale med andre mennesker vil være en veien til selvhjelp.

Plan for gjennomføring

Mye av forarbeidet til dette prosjektet er allerede gjort, i og med at vi har gjennomført det i 2022. Vi har allerede en Whatsapp gruppe med 90 deltakere, hvor vi kan legge til flere deltakere dersom det melder seg nye. Prosjektleder har ansvaret for å påse at treningsaktivitetene blir utført, økonomi og følge behovet til deltakerne. Prosjektgruppen har ansvaret for treningsøktene, planlegge innkjøp av nødvendig utstyr, og rekruttering av flere deltakere. Rapportskriving gjøres av prosjektgruppen.

Prosjektleder

Cyndia Jeyandra

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Aktivitetstiltak for innvandrere
Organisasjon
Norsk-tamilsk helseorganisasjon
Beløp Bevilget
2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000
Startdato
10.04.2023
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring