Aktivitetsuke for å bekjempe ensomhet blant eldre

Søknadssammendrag

Bakgrunn: Koronapandemien og de strenge smitteverntiltakene har ført til at mange eldre er isolert. Det har ført til begrenset aktivitet utenfor hjemmet og veldig mange eldre er ensomme. Pensjonistforeningene har vanligvis et tilbud om månedlige møter og sosiale treff, noe som har vært vanskelig å gjennomføre i denne perioden. Pensjonistforbundet Buskerud ønsker derfor å arrangere en aktivitetsuke på fjellet over 4 dager hvor eldre kan møtes til fysisk aktivitet og sosialt samvær i naturskjønne omgivelser. Vi har valgt Storefjell Resort Hotell på Gol som samarbeidspartner. Hotellet har god erfaring i å ta i mot eldre og uføre med spesielle behov.

Målgruppe/deltakere: Ca. 330 deltagere som har opplevd begrenset aktivitet, isolasjon og ensomhet i pandemien.

Aktivitet/metode: Vi tilbyr et mangfold av aktiviteter som seniordans, vanntrim, hestesko, yoga, innendørs boccia og turer i fjellet. Deltakelse i fysisk aktivitet har vist seg å ha en positiv effekt på mental helse og kan være en god motivasjon til å komme seg ut av ensomhet og isolasjon. I løpet av oppholdet vil det også være tilbud om foredrag tilpasset målgruppen. Deltagerne skal betale en subsidiert pris for oppholdet. Transport og aktivitetstilbud er gratis.

Tidsplan: Planlegging starter i november 2020 med booking og avtaler med hotell, aktivitetsledere, foredragsholdere og aktører for egnede kulturinnslag. Arrangementet vil bli bredt annonsert via nyhetsbrev, lokale aviser og sosiale medier. Planlagt arrangement i juni med alternativ dato i september 2021.

Forventet resultat: Målet med tiltaket på kort sikt er at eldre skal delta og knytte kontakter med andre likesinnede i sin egen alder. Det skal i tillegg stimulere eldre til økt fysisk aktivitet i hverdagen (en gåtur, delta på trimgrupper osv.) Arrangementet skal også stimulere våre tillitsvalgte til å fortsette å tilby lignende aktiviteter i framtiden i sine hjemkommuner.

Prosjektleder/forsker

Gro Renstrøm Moen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Aktivitetsuke for å bekjempe ensomhet blant eldre
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 270.000
Startdato
23.11.2020