Aktivitetsuke for barn og unge i NAAF

Sluttrapportsammendrag

NAAFs digitale sommerleir ble gjennomført 22.06.20-26.06.20, samme uke som vår avlyste «Aktivitetsleir» skulle ha blitt gjennomført. Prosjektgruppen var veldig spente og arbeidet svært grundig for at det skulle bli en vellykket gjennomføring. Det var første gang vi skulle arrangere et digitalt arrangement for denne aldersgruppen, og over så mange dager. Vi fulgte den opprinnelige tidsplanen og planlagte dag for dag med fokus på varierte aktiviteter som ville engasjere bredt.

Målet for prosjektet var å tilby barn, i aldersgruppen 10-14 år aktiviteter som fremmer mestring, livskvalitet og sosial deltakelse i en situasjon preget av uro, isolasjon og usikkerhet. Etter å ha tatt våre forutsetninger og begrensninger et digitalt arrangement medfører i betraktning, konkluderer prosjektgruppen med at prosjektet var svært vellykket.

Prosjektet ble gjennomført uten større endringer. Gjennom dette prosjektet ga vi målgruppen et tilbud om en alternativ møteplass. Mange hadde opplevd at ferieplanene og organiserte aktiviteter var avlyste. Den digitale aktivitetsuka ga deltakerne mulighet til å gjøre aktiviteter med mening og som en av deltakerne løftet fram «det var gøy å treffe barn fra andre steder i landet». Selv om fokuset under sommerleiren ikke var på sykdommer og diagnoser, var dette en arena deltakerne kunne oppleve samhold med andre barn og unge som lever med astma, allergi eller overfølsomhet. Deltakerne ble også oppfordret til å sende inn spørsmål om allergi, astma, overfølsomhet eller korona til våre rådgivere og sykepleiere i løpet av uka.

I tillegg til at hovedfokuset for leiren skulle være «morsomme» aktiviteter som for eksempel animasjonskurs og dansekurs, var mange av aktivitetene knyttet til ulike overordnede tema som samfunnsforståelse, globale spørsmål, luftforurensning og bærekraft. Hver dag ble det lagt ut tematekst og «oppdrag» på våre nettsider som skulle løses og evt. sendes inn til administrasjonen. Vi hadde felles morgenmøte og lunsj. Dette ble tatt veldig godt imot og kommentert som veldig positivt i deltakernes evaluering i etterkant.

En av dagene ble kalt «globaldag», hvor barn fra søsterorganisasjoner i Brasil og Hongkong på forhånd hadde sendt oss videosnutter, bilder og ble presentert på vår nettside. Dette ble knyttet opp mot en tegnekonkurranse. Aktiviteten skapte samhold på tvers av landegrenser og ble også tatt svært godt imot av våre deltakere og søsterorganisasjoner i land som også var kraftig rammet av koronapandemien og lockdown.

Andre aktiviteter som ble godt tatt imot var vårt to dagers lange animasjonskurs og bærekraftsaktivitet organisert av vår ungdomsorganisasjon NAAFU. NAAFU deltok også under Teamsmøte og fortalte om aktiviteten og om NAAFU. (Se program og link til nettsider lenger ned).

I etterkant ble det foretatt en evaluering av prosjektet og deltakerne fikk tilsendt premier i posten. Alle fikk blant annet t-skjorte med alle deltakernes navn og tegningen av vinneren av tegnekonkurransen. Da prosjektet ble planlagt var det ennå stor uvisshet i når skolene kom til å åpne igjen. Da den digitale sommerleiren ble arrangert hadde skolene gjenåpnet, og hverdagen var i større grad normalisert sammenliknet med situasjonen i mars og april. Vi så det som nødvendig å følge den opprinnelige planen med å holde arrangementet i juni da barna hadde skoleferie.

Arrangementet var i hovedsak rettet mot NAAFs medlemmer, men var være åpent for alle. Aktivitetsleiren ble promotert i våre nyhetsbrev og på Facebook. Våre regionssekretærer informerte lokallag og sine medlemmer om arrangementet. Tiltros for dette fikk vi ikke like mange påmeldinger som vi hadde trodd. Samtidig fikk vi mange nok og unngikk «kaos» i forbindelse med oppfølging under for eksempel animasjonskurs.

Aktivitetene var gjennomførbare, og deltakerne var positive til prosjektet. At vi fikk engasjert vår ungdomsorganisasjon i prosjektet var også oppløftende både for NAAFU selv og for NAAF. NAAFUs egne aktiviteter var også avlyst og at styret i et nyoppstartet NAAFU fikk bidra med aktiviteter de engasjerer seg for, var svært positivt.

Under kan dere lese om programmet og finne linkene til vår nettside. Første link viser informasjonen om mandagens program og aktivitet. naaf.no/…tal-aktivitetsuke/digital-aktivitetsuke-program-mandag/naaf.no/om-naaf/naafu/aktiviteter/program-digital-aktivitetsuke/

Program:

  • Mandag: 09:15-14:30 09:15-09:45: Velkommen! Deltakerne møtes på Teams. Informerer om global dag.
  • 14:15-14:30: Vi avslutter dagen sammen på Teams og deltakerne lærer hvordan man lager luftmåler(trenger penn/tusj, ark og teip) Aktiviteter: Tegnekonkurranse – Premie til vinneren Dansevideo: Lær de første stegene av vår felles dans
  • Tirsdag: 09:15-14:30 09:15-10:00: Animasjonskurs introduksjon på Teams
  • 11.30-12:15: Felles lunsj på Teams Andre aktiviteter: Dansevideo: Øve på flere steg av felles dans
  • Onsdag: 09:15-14:30 09:15: Animasjonskurs, møtes på Teams
  • 11:30-12:15: Felles lunsj på Teams Andre aktiviteter: Dansevideo: Øve på felles dans
  • Torsdag: 09:15-14:30 09:15: Aktiviteter om bærekraft sendes på mail
  • 11:30-12:15: Felles lunsj på Teams med NAAFU Andre aktiviteter: Dansevideo: Øve på felles dans Måle luftkvalitet etter 4 dager på luftmåleren
  • Fredag: 09:15-11:30:Lage søppelkust og/eller av naturmateriell – premie til vinneren Dansevideo: Spille inn 30 sekunder eller hele musikkvideodansen, vi setter det sammen til en musikkvideo Ekstra oppgave?
  • 11:30-12:30: Avslutning med felles lunsj og Kahoot/quiz på Teams.

Søknadssammendrag

De to siste årene har NAAF har arrangert «Aktivitetsleir» for barn og unge i alderen 10-14 år. Leirene hatt stor suksess og blitt en svært viktig møteplass for samarbeid og mestring. Dette i tillegg til å være en arena for å lære å leve med astma eller allergi på en selvstendig måte og møte andre i samme situasjon. Vi skulle gjennomføre leiren også i 2020, men leiren måtte avlyses på grunn av utbruddet av Covid-19.

Gjennom dette prosjektet, støttet av Stiftelsen Dam, vil vi kunne tilby denne gruppen andre gjennomførbare aktiviteter. Det nye tilbudet er tilpasset en situasjon preget av usikkerhet, begrenset sosial kontakt, smittevernregler og sykdomsutbrudd.

Aktivitetsuken er i hovedsak rettet mot NAAFs medlemmer, men vil være åpen for alle. Medlemmene har astma, allergi eller andre overfølsomhetsykdommer. Å leve med astma og allergi kan være krevende og utbruddet av Covid-19 kan oppleves ekstra negativt for denne gruppen. Vi ønsker derfor å skape positive opplevelser og aktiviteter også for barn og unge.
Aktivitetene skal være knyttet til ulike tema som samfunnsforståelse, globale helseutfordringer og bærekraft, og dette knyttet opp mot NAAFs arbeid. Aktivitetene formidles digitalt og skal ha et innhold som bidrar til sosial deltakelse, mestring, kunnskap og entusiasme.

Når selve Aktivitetsuken settes i gang i juni, vil det bli lagt ut tematekst og oppgaver på våre nettsider. Disse løses og sendes inn. Hver dag plukkes det ut bidrag som legges ut på nettsiden. Alle deltakere vil motta en «premie» for deltakelse. Det blir for eksempel arrangert tegnekonkurranse og en «vinner» får tegningen trykt på en t-skjorte alle deltakere får.
Som del av Aktivitetsuken blir det også arrangert tegne/animasjonskurs og et opplegg/kurs som fremmer fysisk aktivitet.
Under hele uken vil barn og unge kunne sende inn e-post med spørsmål som er NAAF/diagnoserelatert eller spørsmål knyttet til koronaviruset.

Prosjektleder

Rachel Berg

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Aktivitetsuke for barn og unge i NAAF
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
Kr 150.000
Startdato
08.04.2020