Aktivitetsuke for barn og unge i NAAF

Søknadssammendrag

De to siste årene har NAAF har arrangert «Aktivitetsleir» for barn og unge i alderen 10-14 år. Leirene hatt stor suksess og blitt en svært viktig møteplass for samarbeid og mestring. Dette i tillegg til å være en arena for å lære å leve med astma eller allergi på en selvstendig måte og møte andre i samme situasjon. Vi skulle gjennomføre leiren også i 2020, men leiren måtte avlyses på grunn av utbruddet av Covid-19.

Gjennom dette prosjektet, støttet av Stiftelsen Dam, vil vi kunne tilby denne gruppen andre gjennomførbare aktiviteter. Det nye tilbudet er tilpasset en situasjon preget av usikkerhet, begrenset sosial kontakt, smittevernregler og sykdomsutbrudd.

Aktivitetsuken er i hovedsak rettet mot NAAFs medlemmer, men vil være åpen for alle. Medlemmene har astma, allergi eller andre overfølsomhetsykdommer. Å leve med astma og allergi kan være krevende og utbruddet av Covid-19 kan oppleves ekstra negativt for denne gruppen. Vi ønsker derfor å skape positive opplevelser og aktiviteter også for barn og unge.
Aktivitetene skal være knyttet til ulike tema som samfunnsforståelse, globale helseutfordringer og bærekraft, og dette knyttet opp mot NAAFs arbeid. Aktivitetene formidles digitalt og skal ha et innhold som bidrar til sosial deltakelse, mestring, kunnskap og entusiasme.

Når selve Aktivitetsuken settes i gang i juni, vil det bli lagt ut tematekst og oppgaver på våre nettsider. Disse løses og sendes inn. Hver dag plukkes det ut bidrag som legges ut på nettsiden. Alle deltakere vil motta en «premie» for deltakelse. Det blir for eksempel arrangert tegnekonkurranse og en «vinner» får tegningen trykt på en t-skjorte alle deltakere får.
Som del av Aktivitetsuken blir det også arrangert tegne/animasjonskurs og et opplegg/kurs som fremmer fysisk aktivitet.
Under hele uken vil barn og unge kunne sende inn e-post med spørsmål som er NAAF/diagnoserelatert eller spørsmål knyttet til koronaviruset.

Prosjektleder/forsker

Rachel Berg

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Aktivitetsuke for barn og unge i NAAF
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
Kr 150.000
Startdato
08.04.2020