Aktivt oppsøkende helsehjelp ved vestibulære sykdommer under Covid-19

Søknadssammendrag

Vestibulære sykdommer er en fellesbetegnelse på et stort antall sykdommer som rammer likevektsapparatet, og det antas at 23-30 % av befolkningen lever med balanse- og svimmelhetsproblematikk. Covid-19-pandemien har medført store utfordringer når det gjelder pasientgruppens muligheter til å oppsøke hjelp for sine vansker. Dette har blitt særlig utfordrende på grunn av nasjonale smitteverntiltak og -anbefalinger som følge av pandemien.

I dette prosjektet samarbeider Opptreningssenteret i Finnmark og Landsforeningen for vestibulære sykdommer med Finnmarkssykehuset HF, forskningsgruppen Senter for omsorgsforskning ved UiT Norges Arktiske Universitet, Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer ved Haukeland Universitetssykehus og private spesialister om å utvikle en modell for aktivt oppsøkende undersøkelse og behandling av vestibulære sykdommer i kombinasjon med likepersonsarbeid. Dette vil bidra til å øke tilgang og kvalitet på denne type tjenester for befolkningen i regionen Finnmark, sørge for et tilbud som møter pasientgruppens utfordringer i forbindelse med pandemien, og bedre samhandlingsformer mellom foretak, kommuner, brukere av helsetjenester og likepersoner.

Prosjektet er planlagt gjennomført over 1 år, med oppstart i begynnelsen av januar 2021, og tar sikte på å etablere et samarbeid rundt tilbud som kan understøtte pasientgruppen under pandemien. Det gjennomføres oppsøkende poliklinisk undersøkelse og behandling i utvalgte kommuner i regionen Finnmark, i samarbeid med lokale helsetjenesteutøvere i de ulike kommunene. For å understøtte oppfølgingen og bidra til økt mestringsevne og erfaringsutveksling kobles likepersoner til aktuelle pasienter. Det gjennomføres også standardiserte tester og intervju av fagpersoner, pasienter og likepersoner for å evaluere og kvalitetssikre det nye tjenestetilbudet. Samarbeid med øre-nese-hals-spesialister ved Finnmarkssykehuset, private avtalespesialister og Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer vil bidra til ytterligere kvalitetssikring av det oppsøkende polikliniske tilbudet, og eventuelt behov for videre henvisning til andre instanser.

Prosjektleder/forsker

Eirik Irgens

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Aktivt oppsøkende helsehjelp ved vestibulære sykdommer under Covid-19
Organisasjon
Landsforeningen for vestibulære sykdommer
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
08.12.2020