Aktivt sit-ski & ski-cartmiljø

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

I 2000 mottok Troms midler fra Helse og Rehabilitering til innkjøp av utstyr til aktivitetene sit-ski og ski-cart, utdanning a

I 2000 mottok Troms midler fra Helse og Rehabilitering til innkjøp av utstyr til aktivitetene sit-ski og ski-cart, utdanning av instruktører og en aktivitetssamling med disse aktivitetene som en del av et større prosjekt. Dette var vellykket, og det viste et behov det var muligheter å bygge videre på. Norsk Idrett har sagt ja til integrering av funksjonshemmede – særforbund og særkretser skal etter hvert overta ansvaret for denne målgruppen og gi de et tilbud i organisasjonen. I tråd med intensjonene i integreringsprosessen ville Troms Skikrets ta ansvar for at funksjonshemmede idrettsutøvere som bruker sit-ski og ski-cart skal få et varig tilbud som er forankret i det lokale idrettsmiljøet.

 

Da Troms Skikrets i 2002 fikk tildelt prosjektmidlene fra Helse og Rehabilitering var situasjonen slik at prosjektledere for prosjektet og de som stod bak søknaden var ute av sine stillinger. Dette førte til en vanskelig start på prosjektet. Derfor fikk noen fra styret i Troms Skikrets ansvar for prosjektet i 2002, og det ble gjennomført tre nybegynnerkurs i sit-ski/ski-cart.

 

Å basere kursplanlegging og gjennomføring på tillitsvalgte er ingen god løsning over tid. Selv om det fungerte bra i 2002 ble det ikke god nok oppfølging og kontinuitet i prosjektet. Siden ikke prosjektet hadde blitt gjennomført som planlagt og det var prosjektmidler igjen ble det søkt om å få overført prosjektmidlene til 2003, noe vi fikk anledning til å gjøre. Planen for 2003 var å gjennomføre prosjektet som planlagt med tre nybegynnerkurs og ett videregående kurs i sit-ski/ski-cart. Men på grunn av en uvanlig vinter i Nord-Norge med lite snø og mildvær måtte alle kurs avlyses på grunn av stengte alpinanlegg. På grunn av den dårlige vinteren var det umulig å gjennomføre prosjektet i 2003. Troms Skikrets ønsket å gjennomføre prosjektet som planlagt, og søkte dermed om å få overført eksisterende prosjektmidler til 2004.

 

Vi fikk overført midlene til 2004, og startet tidlig på vinteren med planlegging av vinterens aktiviteter. Etter forsalg fra en av våre kurslærere ble vi enige om å ikke sette opp faste kursdatoer, men annonsere med at de som ønsket kurs/opplæring kunne ta kontakt med Skikretsen. Fire personer tok kontakt og ønsket kursing/opplæring. Alle deltakerne fikk opplæring ut fra sine behov og ferdigheter.

 

Det er mange faktorer i dette prosjektet som har ført til at prosjektet ikke har blitt gjennomført som planlagt. Det vanskeligste har vært å holde kontinuiteten i prosjektet. De to som utarbeidet prosjektbeskrivelsen og sto som ansvarlige for prosjektet var begge ute av sine stillinger da prosjektet skulle starte opp. Et såpass stort prosjekt som dette krever at noen har ansvar og administrerer det hele. Selv om det er mange faktorer som fører til at dette prosjektet ikke er blitt som planlagt har det ført med seg en rekke positive ting. Mellom 7-10 personer har fått kurs og opplæring i å kjøre sit-ski/ski-cart. Enkelte har gjennom kursene tilegnet seg ferdigheter som gjør at de nå behersker bruk av sit-ski/ski-cart selvstendig. Det vil si at dette prosjektet har gitt funksjonshemmede et tilbud og en mulighet de ikke har hatt før.

Prosjektleder/forsker

Asgeir Moberg

Detaljer
Program
Rehabilitering (2001)
Prosjektnavn
Aktivt sit-ski & ski-cartmiljø
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2002: kr 120 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
30.06.2004
Status
Avsluttet