Alene sammen – digitalt samhold

Søknadssammendrag

Koronautbruddet har gitt store konsekvenser for driften av våre tiltak. I avdeling Rus og Rehabilitering har vi dag- og fritidstilbud. Sosiale arenaer med arbeidstrening, kultur, friluft og trening. Ved bortfall av muligheten til å treffes på disse tilbudene, har vi et ønske om å skape tilhørighet gjennom digitale møteplasser. Det skal vi blant annet gjøre i form av live-sendinger og streaming.

Målgruppen er mennesker med rusbakrunn, i aktiv rus eller i rusrehabilitering. De er utsatt i isolasjon, og trenger sosial tilhørighet og støtte. Det er rundt 200 deltakere som er på forskjellige stadier i rehabilitering og aktivitetsnivå. Vi ønsker å skape et digitalt samhold der de føler seg sett og som del av et fellesskap.

I starten holder vi tre ukentlige livesendinger i en lukket gruppe på facebook. Tirsdager og fredager er det formiddagssending kl 12 og hver onsdag er det kveldssending kl 18, hvor vi veksler mellom studiosending og mobilstreaming. Innholdet skal gjenspeile aktivitetene våre. Vi inviterer gjester og bruker innsendte videoer fra deltakerne som del av programmene. Det er treningstips og instruksjon og i tillegg har vi konkurranser, eksempelvis Kahoot. Opplevelse av å være til stede i samtid skaper en følelse av tilhørighet. Videosamtaler og andre former for aktiv deltakelse er selvsagt også viktig.

Læringskurven er svært bratt, og behov for kompetanse og utstyr er stort. Vi er godt i gang med utprøving, opplæring, og innhenting av ekstern kompetanse. Det er også viktig med behovskartlegging blant våre deltakere slik at vi treffer på prosjektet. Vi ønsker å være klar til å overføre prosjektet til daglig drift fra starten av juni, med plattformer og kompetanse som kan rulles ut i andre brukergrupper.
I koronakrisen og i tiden som kommer etter ønsker vi at vi er rustet oss for digitale møteplasser der også våre deltakere er medvirkende.

Prosjektleder/forsker

Ivar Kirkhus

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Alene sammen – digitalt samhold
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
08.04.2020