Alene sammen – en digital møteplass for hjertesyk ungdom

Søknadssammendrag

Barn og unge med alvorlig medfødt hjertefeil kategoriseres som potensiell risikogruppe for å kunne få et alvorlig forløp ved eventuell smitte av Covid19. Forskning og erfaring viser at ungdom sliter med helseangst knyttet opp til hjertefeilen. Unge lever allerede med belastning og usikkerhet knyttet til hjertefeilen, og nå i tillegg en frykt knyttet til smitte og fare for å få alvorlig sykdom. Dårlig selvfølelse, ensomhet og en opplevelse av utenforskap er temaer som ungdom tar opp i samtalegrupper.

Smitteberedskap fører til isolasjon og forsterker negative følelser. Erfaring og evaluering fra gjennomførte samtalegrupper (før korona) bekrefter at ungdom gjennom felleskap og erfaringsdeling blir mer bevisst egne ressurser, får større innsikt i eget følelsesspekter og mestrer hverdagen bedre.

Målgruppen i dette prosjektet er ungdom med hjertefeil i aldersgruppen 15-25 år. Ungdommene er medlemmer i FFHB eller VMH. Vi inviterer til digitale samtalegrupper som baserer seg på kunnskap og erfaring fra fysiske samtalegrupper gjennomført i 2018/19. Vi ønsker nå å videreføre tilbudet som videomøter for grupper på fire ungdommer som møtes med bistand fra fagveileder og erfaringskonsulent. Erfaringskonsulenter (likepersoner) er i alderen 24-30 år. Fem unge voksne som har fått skolering, har gruppeerfaring, og som har bistått tidligere i samtalegrupper sammen med fagveileder.

Ungdommen inviteres til digitale gruppemøter via teams og rekrutterer via mail, facebook og på våre nettsider, og danner ti grupper. Gruppene består av fire ungdommer som møtes fire ganger i 1,5 time over 2-3 uker. Første gruppesamtaler gjennomføres i ukene 14-16. Tilbudet vil i første omgang videreføres fram til 30.september.

Opplevd nytteverdi evalueres midtveis i alle grupper, og etter gjennomførte fire møter. Evalueringene brukes underveis for tilpassing av behov, og i en sluttrapport for videre læring.

Medisinskfaglige spørsmål skrives ned og blir sendt til vår Spør eksperten tjeneste, samt at vi oppretter en chatte tjeneste hvor ungdommene kan sende spørsmål.

Prosjektleder

Pia Merete Bråss

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Alene sammen – en digital møteplass for hjertesyk ungdom
Organisasjon
Foreningen for hjertesyke barn
Beløp Bevilget
Kr 130.000
Startdato
08.04.2020