Alle med!

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Stoppen SK tok på seg et ansvar med å inkludere flyktninger, særlig enslige mindreårige. Vi så at ved å bruke ressurser på dette, klarte vi å bidra til at ungdommer, uten fritidstilbud, ble inkludert og inkludert i fotballen. Vi har også skapt et eget FFUlag der deltagerne har ulike funksjonsnedsettelser. Vi ser at det er mulig å nå målene ved å jobbe systematisk og godt, og på denne måten utgjøre en stor forskjell på det enkelte mennesket. Nå ønsker vi å utvide enda mer. På denne måten ønsker vi å nå alle, uansett styrker eller svakheter de måtte ha med seg til oss.

Målsetting

1. Gi flere barn og unge i Lier kommune mulighet for å drive fysisk aktivitet 2. Skape et godt system, i samarbeid med Lier kommune, som bidrar til at vi klarer å fange opp denne gruppen i større grad enn vi gjør i dag. 3. Skape gode rutiner i klubben, som sikrer at alle barn og unge har det trygt

Målgruppe

Alle barn mellom 6 og 18 år

Antall personer i målgruppen

50

Beskrivelse av gjennomføring

Stoppen SK ønsker å tilsette en inkluderingsansvarlig i klubben som skal arbeide aktivt og bredt med dette. Utviklingsansvarlig skal samarbeide tett med Lier kommune, særlig kultur og fritid, NAV og Flyktningtjenesten. Det skal videre bygges opp en ressursgruppe i kommunen som inneholder ulike idrettslag, i tillegg til representanter på kommunenivå. Målet er å skape et system som fanger opp alle barn og unge ute i kommunen som av ulike årsaker står utenfor en fritidsaktivitet. Stoppen SK har som en av tre klubber i Norge et samarbeid med Redd Barna. Redd Barna bistår oss med kompetanse når det handler om barn som har ulike utfordringer. Dette samarbeidet skal brukes meget godt videre for å skape inkludering for alle. Buskerud fotballkrets (Leder Øyvind Nilsen) jobber med samme mål som oss. De har et eget inkluderingsutvalg. Vi ønsker et tettere samarbeid rundt dette, også innenfor kretsen. Vi ønsker at andre skal få lære av oss, høste erfaringer og, bidra til at systemet blir brukt i andre kommuner og kretser. Målet etetr endt prosjektperiode skal være at prosjektet er selvdrevet, og på den måten bidra til aktivitet for mange barn og unge de neste årene.

Fremdriftsplan

Inkluderingsansvarlig starter arbeidet 1. august. Ressursgruppemøter med kommunen Opprettelse av kontakter i kommunen Redd Barna bistår oss kontinuerlig gjennom perioden Barn og unge blir tatt i mot av trenere og inkludert i sine aldersgrupper. Månedlig evaluering for å se på effekten. Ha spørsmålet; Hvordan nå flest mulig barn og unge i kommunen?

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Alle med.pdf

Prosjektleder/forsker

Morten Hansen

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Alle med!
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2018: kr 80 000
Startdato
02.08.2018
Sluttdato
02.08.2019
Status
Avsluttet