Allergifakta på fremmedspråk

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Om lag 20 % av landets befolkning har en eller annen form for allergi eller astma

Bakgrunn: Om lag 20% av landets befolkning har en eller annen form for allergi eller astma. Norges Astma og- Allergiforbund har utviklet en serie faktaark med informasjon om astma og ulike allergier. Faktaarkene ble laget for at informatører og likemenn skulle ha en felles kunnskapsforståelse i sitt arbeid vis a vis den enkelte astmatiker og allergiker. Etter hvert har helsesøstere, leger, ansatte i skoler og barnehage hatt nytte av kunnskapen faktaarkene formidler. Både likemenn, tillitsvalgte og helsepersonell har etterlyst denne type informasjon på andre språk enn norsk. Det finnes lite informasjonsmateriell om allergi på andre språk enn norsk.

 

Målsetting:

·        Å gjøre informasjon om astma og allergi tilgjengelig for personer som ikke behersker norsk og deres behandlere.

·        Gi økt kunnskap og dermed økt mestring for ikke norsktalende astmatikere og allergikere.

 

Hovedmål:

·        Redigere og godkjenne 12 eksisterende faktaark om astma og allergi

·        Utvikle og godkjenne 10 nye faktaark

·        Oversette 22 faktaark til ni ulike språk: urdu, vietnamesisk, samisk, spansk, russisk, arabisk, engelsk, somali og tyrkisk.

·        Gjøre faktaarkene tilgjengelig for målgruppene.

 

Prosjektet har vært organisert med prosjektgruppe og styringsgruppe.

Utvikling av nye faktaark, redigering av gamle faktaark og godkjenning av faglig innhold, har vært et samarbeid med Norges Astma og- Allergiforbunds legeråd. Legerådet har spesialitet innen lunge, hud, allergologi og immunologi. Alle faktaarkene er oversatt og lagt ut på nettsidene til NAAF innen 1.juni 2007. I løpet av den første måneden, registrerte vi 1200 treff på de tyrkiske faktaarkene, og i løpet av de neste fem månedene hadde vi 12 00 treff på de engelske, 7 000 på de tyrkiske, 700 på de arabiske og 1 500 på en del av de spanske. Prosjektet er omtalt i diverse tidskrifter og det jobbes med å få det inn i ulike helsetidskrifter, aviser og media for øvrig.

 

Prosjektet videreføres med et nytt prosjekt ”Illustrert allergifakta” 2006/1/0276 for de som ikke er lesekyndige.

Prosjektleder/forsker

Grethe Amdal

Detaljer
Program
Rehabilitering (2005)
Prosjektnavn
Allergifakta på fremmedspråk
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2006: kr 700 000
Startdato
01.03.2006
Sluttdato
01.03.2007
Status
Avsluttet