Allergikofferten

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Et økende antall barn har et begrenset kosthold pga ulike former for matvareoverfølsomhet. Foreldre til barn med matvareoverfølsomhet, særlig ved allergisk matvareoverfølsomhet, kan føle uro i forhold til oppfølging av kostholdet til barnet i barnehagen og på skolen. Som ansatte ved Barneklinikken Voksentoppen så vi at kunnskapsnivået i barnehager og på skolefritidsordninger (på området matvareoverfølsomhet) var svært varierende, og vi ønsket å utarbeide et informasjonsmateriell som kunne være med på å bedre hverdagen for barnet utenfor hjemmet.

 

Vi utførte en brukerundersøkelse hvor ansatte i barnehager/skolefritidsordninger og foreldre/foresatte til barn med matvareoverfølsomhet ble inkludert. Resultatene fra denne undersøkelsen var med på å danne grunnlaget for det konkrete innholdet i en A4 plastkoffert, ”Allergikofferten”. Heftet ”Matvareoverfølsomhet, en veileder til barnehager og skolefritidsordninger” ble utarbeidet. Utkastet til denne var ute på en bred høring. Foruten dette heftet inneholder ”Allergikofferten” informasjonsheftet ”Matvareallergi & matvareintoleranse” (utarbeidet av NAAF), oppskriftsheftet ”Matvareallergi” (utarbeidet av Opplysningskontoret for kjøtt) og fire oppskrifts ark.

 

Materiellet ble trykket opp i 1000 eksemplarer. Materiellet har blitt gjort kjent for ansatte i barnehager og på skolefritidsordninger i Oslo og Akershus, for de ledende helsesøstrene for og for fylkeslederne i NAAF i disse fylkene samt for sykepleiere med spisskompetanse innenfor allergi eller ernæring. ”Allergikofferten” har også blitt evaluert, og resultatene viser at materiellet har vært nyttig. Norges Astma- og Allergiforbund overtar ansvaret for materiellet i 2008 og vurderer en eventuell distribusjon av materiellet til resten av landet, f eks gjennom informatørvirksomheten.

Prosjektleder/forsker

Anne Kørner Bueso

Detaljer
Program
Forebygging (2004)
Prosjektnavn
Allergikofferten
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Org.ledd
Voksentoppen ved Rikshospitalets barneklinikk
Beløp Bevilget
2005: kr 200 000, 2006: kr 150 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet