Allergikus Pollus-Den lille pollenplagen

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Hvordan kan man på best mulig måte informere barn helt ned i 4 år hva pollen og pollenallergi er? Dette var bakgrunnen for at jeg for 10 år siden, da nevøen min fikk påvist pollenallergi og klødde fælt i både øyne og nese, begynte å skrive på eventyret om “Allergikus Pollus – den lille pollenplagen.” Jeg har jobbet som danser, pedagog og koreograf siden 1998, og har satt opp en rekke produksjoner for barn. Jeg har fått erfare hvordan barn tar til seg “kjedelig” informasjon når det blir “pakket” inn i kunst. I eventyret møter vi pollenkornet, Allergikus Pollus. Han våkner i en pollensekk på Birk Bjerketre, og blir fortalt at han, sammen med millioner av andre korn, skal ut på den årlige pollenreisen. Pollenkornene kan ikke bestemme hvor de skal. På reisen havner han inni en nese. Nesens eier er allergisk og det skaper problemer. Allergikus Pollus nyses ut sammen med busemenn og snørr. Menneskene kaller han for “Pollendrit”, og det har han problemer med å skjønne. Ved å gi problemet et ansikt, opparbeides det en slags sympati og forståelse for Allergikus Pollus både av de som har og ikke har allergi. I 2011 settes eventyret opp som en pilotforestilling i Sansehagen i Sørlandet Sykehus. Gjennom Extramidler håper vi å kunne gjøre forestillingen produksjonsklar for scene og turné.
Målgruppe
Alle barn fra 4 – 9 år. Med en produksjonsklar forestilling for scene og turné kan vi nå alle barn i Agder og landet for øvrig, og ikke bare de i Kristiansand.
Målsetting
Rette fokus på allergi og kronisk sykdom på en måte som barn forstår og kan leve seg inn i – også de helt minste.
Gjennomføring
I pilotprosjektet “Allergikus Pollus- den lille pollenplagen” er ABUP (avdeling for barn og unges psykiske helse) ved Sørlandet Sykehus co produsent. Det legges ned mange dugnadstimer fra produsent og dansere, og midlene er begrenset.
I samarbeid med profesjonelle og frivillige aktører skal jeg videreutvikle pilotforestillingen fram mot en nypremiere april 2012 for sceneversjon på Agder Teater. Den vil være mer profesjonell og gjennomarbeidet, både i lydbildet, koreografi og tematikk. For å få et så godt bilde som mulig av det å leve med en kronisk sykdom, ønsker jeg å snakke med forskjellige parter; som f.eks. leger ved barneavdelingen og ABUP, og barn som selv sliter med allergi. Dette vil jeg så flette inn i forestillingen slik at læringsverdien blir enda større. Barn tåler mye fakta innpakket i dans, musikk og en smule humor. I siste halvdel av 2012 skal vi tilpasse forestillingen til en turnéversjon klar for skolens vårsemester 2013. Vi kommer til å involvere barna som skal se forestillingen i forkant og under forestillingen med små oppgaver. Da vet de litt om “oss” og har snakket om allergitematikken før de ser forestillingen, samtidig som de får bidratt selv til temaet.
Prosjektets betydning
Pollenallergi er like aktuell år etter år, og i en barnehage eller i en skoleklasse fins det alltid en eller flere med allergi.

Allergi er ikke nødvendigvis bare er en fysisk plage. I møter med ABUP har vi diskutert at barn med kroniske plager faktisk er mer sårbare for å utvikle psykiske lidelser enn andre barn. Dette er noe vi voksne må hjelpe barn å sette ord på, slik at barn forstår hvorfor de har det som de har det. I det videre arbeid med forestillingen skal vi belyse denne mer problematiske siden av det å ha kronisk sykdom.
Jeg har slitt med astma og allergi siden jeg var 7 år. Jeg visste aldri hva pollenallergi var, men med god barnefantasi skapte jeg mitt eget lille bilde av pollen. Noen av disse forestillingene finner vi i eventyret om Allergikus Pollus. De hjalp meg til å leve med ting jeg ikke forstod.
Framdriftsplan
Mai 2011: tre fullsatte forestillinger med pilot. Jan-feb 2012: arbeidet med en utvidet og mer profesjonell forestilling; omfattende research, videreutvikling av koreografi, lyd og kostymer. Mar 2012: Innstudering med profesjonelle aktører. Apr 2012: Nypremiere på forestillingen på Agder Teater. Mai-jun 2012: Innsalg andre steder, både utendørs og innendørs scener.. Jun- nov 2012: Utarbeide turnéversjonen tilpasset f.eks. “Den kulturelle skolesekken”, og innstudering. Jan 2013: Forestillingen er klar for turné.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_3_0215.pdf

Sluttrapportsammendrag

Hvordan kan man på best mulig måte informere barn helt ned i 4 år hva pollen er? Hvordan kan man forklare barn hva pollenallergi er, og hva det gjør med dem som sliter med dette?

Forestillingen Allergikus Pollus- Den lille pollenplagen ble arbeidet fram i 2012, og hadde premiere 25.april 2013. Forestillingen ble vist for barnehagene I Kristiansand 25. og 26.april, mens det lørdag 27.april var en åpen forestilling. Dette ble en godt besøkt forestiling til tross for at vi hadde stor konkurranse fra andre kulturaktiviteter( barnefilmfestivalen) den helgen. Både NAAF og EXTRASTIFTELSEN var representert på forestillingen, noe vi satt stor pris på. Forestillingen er nå klar til å ta på turné og vi har allerede planer for tiden fremover. Jeg er svært takknemlig for å ha fått denne sjansen til å utvikle mitt hjertebarn “Allergikus pollus”, og vil benytte denne sjansen til å takke både NAAF og EXTRASTIFTELSEN for at dere hadde troen på dette prosjektet!

Prosjektleder/forsker

Karin Moe Hennie

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Allergikus Pollus-Den lille pollenplagen
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Org.ledd
Karin Moe Hennie – frilanser
Beløp Bevilget
2012: kr 334 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet