Allergitrygg hobby

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet:

Vi ønsker å lage en guide som hjelpe ansatte i skoler og barnehager å velge hobbymaterialer der ingen blir syke og alle kan være med.
Forekomsten av astma og allergi er økende, spesielt blant barn. Mer en hvert femte barn er berørt, det betyr at alle barnehager/skoler har vært, er eller blir berørt. Ikke alle er klar over de utfordringer det kan skape, også når det skal legges opp til hobbyaktiviteter. Noen blir syke når det lages fastelavnsris av bjørk, males på egg osv – heldigvis finnes trygge alternativer. I tradisjonens tro ønsker vi at barn skal kunne lage fargerike fastelavnens ris og ta med hjem. I stede for og velge å lage dette av bjørk som mange blir syke av velges rogn som ingen blir syke av.

I mange tilfeller er det så enkelt som og bytte ut noe materiell med et annet “snillere” materiell uten at det går på bekostning av tradisjon, kreativitet eller skaperglede.

Prosjektets målsetting:

• Utarbeide et informasjonsmateriale om allergitrygge hobbymaterialer
• Markedsføre budskapet til ansatte i barnehager/skoler og gi disse et verktøy der det er lett og velge trygge alternativer.
• Styrke “vi” følelsen i gruppa.
• Foreldre kan enkelt videreføre rådene i egne hjem.

Dette skal hjelpe ansatte i barnehager skoler og velge allergitrygge hobbyaktiviteter. Ved valg av riktig materiell kan alle barna delta – også de med astma/allergi.

Prosjektets målgruppe:

Barnehager og skoler.
• Elever
• Ansatte
• Foresatte

Beskrivelse av gjennomføring:

• Samle inn råd fra alle gode krefter i NAAF, frivillige og ansatte til opprettelse av idébank
• Utvelgelse av ideene
• Kvalitetssikring ved hjelp av fagbistand
• Utarbeide guide i papirformat
• Samme guide legges ut på www.naaf.no i pdf versjon
• Trykking og publisering
• Bekjentgjøring – frivillige i Region Oppland og Nord besøker barnehager/skoler
• Distribusjon til informatører/lokallag i hele Norge

Prosjektets betydning:

Personalet i barnehage/skoler har en stresset hverdag mange er i liten grad kjent med våre brukergruppers behov.
Vår guide vil være med og gi trygghet for riktige valg hvor allergener unngås noe som medfører at barna holder seg friskere og får færre sykedager.Fremdriftsplan:

Første kvartal – Etablere styringsgruppe, samle inn ideer
Andre kvartal – utvelgelse/kvalitetssikring
Tredje kvartal – Layout/trykking
Fjerde kvartal – Markedsføring /distribusjon. Evaluering og sluttrapport.

Søknadssum
Kr. 80.000,-

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0385.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Noen blir syke når det lages fastelavnsris av bjørk, males på egg osv. – heldigvis finnes trygge alternativer. I tradisjonens tro ønsker vi at barn skal kunne lage fargerike fastelavnens ris og ta med hjem. I stedet for å velge å lage dette av bjørk som mange blir syke av velges rogn som ingen blir syke av – I mange tilfeller er det så enkelt.
Gjennomføring: Via våre medlemmer samlet vi inn tips og ideer til et friskere hobbyverksted. Innsamlet materiell ble sortert, vurdert og utprøvd. Målsetting: Utarbeide et informasjonsmateriale om allergitrygge hobbymaterialer. Markedsføre budskapet til ansatte i barnehager/skoler og gi disse et verktøy der det er lett og velge trygge alternativer og styrker “vi” følelsen i gruppa. foreldere skal enkelt kunne videreføre rådene i egne hjem.
Resultater: Vårt ønske om å lage en guide som skal hjelpe ansatte i skoler og barnehager å velge og bytte ut noe materiell med et annet “snillere” materiell uten at det går på bekostning av tradisjon, kreativitet eller skaperglede, er innfridd. Vi hari utarbeidet nettsiden www.naaf.no/hobby og en brosjyre.
Prosjektet er gjennomført i henhold til søknad og budsjett.
Region Oppland vedlikeholder nettstedet www.naa/hobby vi vil fylle på med nye aktiviteter og produkter når vi har tilgang på det.

Prosjektleder/forsker

Tove Kristin Løkken

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Allergitrygg hobby
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2012: kr 80 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.03.2013
Status
Avsluttet