Allidrett for eldre i Øvre Eiker

Søknadssammendrag

Bakgrunn: Prosjektet er godt forankret i Viken Idrettskrets og Øvre Eiker Idrettsråd sin strategi om livslang trening og aktivitet. Øvre Eiker eldreråd har et slikt tilbud forankret i sitt program for 2021. Idrettsrådet innledet dialog med breddeidrettsforening Vestfossen Idrettsforening og særidrettsklubb Hokksund Turn. Klubbene dekker til sammen grunnleggende erfaringer fra allidrett for andre målgrupper, har gode lokasjoner som komplementerer hverandre og er opptatt av økt aktivitet og medlemmer fra denne målgruppen. Videre har klubbene vært opptatt av å skape et godt samarbeid og felles organisasjons struktur for å etablere dette tilbudet to steder i kommunen. Øvre Eiker idrettsråd har gode løpende dialoger med Vestfossen og Hokksund Pensjonistforening.

Prosjektets målsetning: Allidrett for eldre i Øvre Eiker skal bidra til at innbyggere over 65 år får et variert trening og aktivitetstilbud en gang i uken, sosialt samvær og blir stimulert til å teste ut nye idretter og aktiviteter som finnes i kommunen og som de ikke har prøvd ut før. Tilbudet er tilrettelagt for deltakere med fysiske utfordringer og åpne for pårørende som ønsker å delta gitte aldersgruppe. Videre skal prosjektet bidra til å stimulere til økt mestring og ønske å om fortsette en eller flere av idrettene de blir introdusert for sammen med andre.

Målgruppe: menn og kvinner over 65 år. Primært bosatt i Øvre Eiker kommune. Prosjektet åpner opp for deltakelse utenfor kommunen.

Tidsplan: August 2021- Desember 2022

Forventet resultat: Prosjektet er forventet å øke målgruppens aktivitetsnivå og mestring av egen kropp i et organisert tilbud. Videre er tilbudet forventet å skape et godt sosialt fundament for at deltakerne og økt fysisk og mental livskvalitet. Prosjektet vil øke deltakelse og aktivitet av eldre i de idrettsforeninger i kommunen og legge grunnlag for uorganiserte møteplasser for målgruppen også utenom prosjektet.

Prosjektleder/forsker

Hanne Lyngaas

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Allidrett for eldre i Øvre Eiker
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
Kr 280.000
Startdato
19.08.2021