Alltid en sjanse

Søknadssammendrag

1. Bakgrunnen for utviklingsprosjektet «Alltid en sjanse», bygger på individuell oppfølging av gjengangerkriminelle i Trondheim. 2 tidligere prosjekter gjengangerrosjektet og Verdig liv fundamenterte et samarbeid mellom Trondheim kommune, Trondheim fengsel og Sør-Trøndelag politidistrikt. Arbeidet heter nå Gjengangerteamet. Bolig og arbeid er ikke nok, vi søker derfor midler til fritidsaktiviteter.

2. Målsetting. Utviklingsprosjektet «Alltid en sjanse» har som hovedmålsetting å styrke den enkelte gjengangerkriminelles fritid -med turer, trening og aktiviteter.Den enkelte gjenganger skal få mulighet til å delta i fellesskapet med aktiviteter i grupper. Kulturbærere i den første tiden vil rekruttere nye. Med styrking av egeninnsats for bedret psykisk og fysisk helse, vil en gjenganger kunne benytte kommersielle og ikke-kommersielle tilbud på egen hånd. Gjengangerteamet kan benytte turer som virkemiddel til å komme seg ut av en fastklemt situasjon, eksempelvis i sårbar overgang mellom løslatelse fra fengsel – til plass på behandlingsplass, ferdigstillelse av bolig. e.l.

3. Prosjektets målgruppe er gjengangerkriminelle i Trondheim. ca 65 er i politiets søkelys for aktiv,gjentatt vinningskriminalitet. Alder fra 18-ca 60. Hjelptjenesten i kommunen kjenner til dem som rusmisbrukere, fengslet som kriminelle. Gjengangerkriminelle kommer til kort for de eksisterende hjelpetiltak, da de utrykker ønsker om mer og tettere bistand enn offentlige tiltak kan gi dem.

4. Beskrivelse av gjennomføring:
Gjengangerteamet bidrar med tilretteleggelse og deltagelse sammen med gjengangerkriminelle i trening,aktiviteter og turer basert på uttrykte behov. Forskning med spesifikk fokus på målgruppen, viser at gjengangere har behov for faste aktiviteter i trygge rammer. Det legges opp til egentrening – i grupper, turer i skog og fjell, ut fra årstid, kommersielle, som ikke-kommersielle tilbud.

5. prosjektets betydning. Med å sy sammen et slikt tilbud, mener vi at vi kan styrke den enkeltes selvhevdelse til en dag å være sterk nok til å delta i aktiviteter på egen hånd. Å ha en aktiv ettermiddag etter dagens

gjøremål som arbeid, skole eller sysselsetting, vil minske ensomhetsfølelse og styrke fysisk og psykisk helse.

6 Framdriftsplan i «Alltid en sjanse» er bygget over en 3års periode. Dette for å kunne prøve ut aktiviteter tilpasset gruppen, samt la de selv være talerør for planlegging, gjennomføring og evaluering. Gjengangerteamet er annsatt i 3 offentlige etater, men vil delta

sammen gjengangerne i gjennomføring. Framdriftsplanen er i sin helhet vedlagt.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Alltid En Sjanse.pdf

Prosjektleder/forsker

Arne Kvithammer

Detaljer
Program
Rehabilitering (2010)
Prosjektnavn
Alltid en sjanse
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2011: kr 385 000, 2012: kr 385 000, 2013: kr 385 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet