ALS, kommunikasjonshjelpemidler

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektideen var å undersøke hva slags kommunikasjonshjelpmidler brukere med ALS (Amyotrofisk lateralsklerose) har fått, gjør

Prosjektideen var å undersøke hva slags kommunikasjonshjelpmidler brukere med ALS (Amyotrofisk lateralsklerose) har fått, gjøre videoopptak av samtalesituasjoner der de selv benytter de tildelte hjelpemidlene, og få redigert en video av dette som brukere og fagfolk kan få nyttig informasjon fra.

 

Ved at de ALS-rammede selv viser hjelpemidlene i bruk, vil en også få mye tilleggsinformasjon om den store variasjonen det er i sykdomsbildet. Dette er viktig når nye brukere skal gjøre egne valg. At hjelpemiddelet er tilpasset den enkeltes funksjon, er en forutsetning for at brukeren skal få en god løsning.

 

Videoen er produsert i samarbeid med ALS prosjektet Sunniva Hospice, og viser både høyteknologiske og pappteknologiske løsninger. ”ALS og kommunikasjon, hjelp når talen svikter” kan bestilles på www.alsweb.no.

 

Det er også utarbeidet et interaktivt e-læringsprogram sammen med SIKTe, Senter for IKT-hjelpemidler, avd. Oslo, RTV.

 

”Løsningsideer for kommunikasjon når talen forsvinner” ligger fritt tilgjengelig på internett www.trygdeetaten.no/ikthjelpemidler. Det kan også leveres på CD-rom på forespørsel til SIKTe.

 

Søkeord: kommunikasjonshjelpemidler, høyteknologi, ALS

Prosjektleder/forsker

Liv Stabell Kulø

Detaljer
Program
Rehabilitering (2001)
Prosjektnavn
ALS, kommunikasjonshjelpemidler
Organisasjon
ISAAC Norge
Org.ledd
Senter for IKT-hjelpemidler avd. Oslo
Beløp Bevilget
2002: kr 368 000
Startdato
02.02.2002
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet