Alt i en butikk

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn og problemstilling: Mellom 5 og 20% av befolkningen oppgir å ha matvareallergi eller matvareintoleranse

Bakgrunn og problemstilling: Mellom 5 og 20% av befolkningen oppgir å ha matvareallergi eller matvareintoleranse. Problemområdet er omfattende fordi det ikke bare berører den som selv har allergi, men også den enkeltes familie, skole, arbeidsplass og omgangskrets. En del av utfordringen for de berørte er å oppnå et fullverdig kosthold. Ofte må allergikeren reise fra butikk til butikk for å få tak i bestemte matvarer, lete i butikkene og lese på alle pakningene, – noe som både er tidkrevende og dyrt. Prosjektet har hatt som mål å gjøre tilgjengeligheten av varer for allergikere bedre, slik at flere trygge varer kan kjøpes gjennom samme butikk.

 

Prosjektgjennomføring: Prosjektet tok utgangspunkt i eksisterende data om de ulike allergiene og tidligere tiltak som er gjennomført. Fokusgruppesamlinger med matallergikere/-intolerante avdekket hva brukerne opplever som mest problematisk. I uhøytidelige butikkrunder lette prosjektgruppen etter produkter som vanlige forbrukere. En referansegruppe bidro med innspill i forhold til prioriteringer og strategi i prosjektet. I siste fase av prosjektet ble det søkt kontakt med handelsleddet, og møter med de største matvarekjedene ble avholdt.

 

Resultater: Det ble utviklet en liste over basismatvarer for hva den enkelte butikk bør føre av allergivennlige varer. Listen er distribuert til samarbeidspartnere i prosjektet. Videre er nyttige kontaktadresser og en brosjyre om matvareallergi/-intoleranse formidlet til produsenter. Oversikt over matvarene funnet i de ulike butikkene i prosjektperioden sees som et konkurransefremmende middel butikkene imellom. Temaet er kommet på dagsordenen og nye produkter for allergikere er tatt inn i butikkene i prosjektperioden. Negative holdninger og myter er avdekket og gir et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med å få en tilstrekkelig basismeny tilgjengelig for alle matvareallergikere over hele landet.

Prosjektleder/forsker

Lisa Tobiassen

Detaljer
Program
Forebygging (1999)
Prosjektnavn
Alt i en butikk
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2000: kr 300 000
Startdato
15.03.2000
Sluttdato
01.05.2001
Status
Avsluttet