Alt om KOLS på nett

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Helseinformajon er en viktig del av arbeidet LHL gjør

Helseinformajon er en viktig del av arbeidet LHL gjør. Hovedmålet med Alt om kols på nett, var å sikre et tilbud til lett tilgjengelig informasjon om kols på nett, og i brosjyreform og dermed gi flest mulig, best mulig informasjon om kols. Vi håpet at dette ville føre til at flere gikk til lege ved kolssymptomer, og at pasienter fikk raskere behandling på grunn av økt kunnskap om kols.

 

Med Alt om kols på nett ønsket vi å se om det går an å bruke en nettbasert bestillingsløsning for informasjonshefter om kols. Vi ville se om en slik løsning gjorde heftene mer tilgjengelige, bestillingen enklere og produksjonen mer økonomisk da vi kunne unngå kostbar lagerplass og enkel faglig oppdatering av innholdet.

 

Prosjektgruppen samarbeidet med Glittreklinikken. Fagfolk ved klinikken belyste ulike sider ved kols og det å leve med kols gjennom 26 artikler som senere ble publisert på www.lhl.no. Dessuten kontaktet vi Allkopi, og inngikk et samarbeid om å prøve ut deres online- bestillingsløsning.

 

Med prosjektet har vi produsert 26 artikler om kols som er publisert på www.lhl.no. Dessuten har vi funnet en løsning for å bestille hefter over nett, der brukeren selv kan velge ut de artiklene som ønskes samlet i et hefte. Løsningen er i dag alt for kostbar, og har flere svakheter. Imidlertid ønsker LHL å arbeide videre med å gjøre hefter tilgjenglige på nett og for utskrift. Dette forankres videre i LHLs informasjonsavdelingen.

Prosjektleder/forsker

Anna Stella Kyed

Detaljer
Program
Forebygging (2003)
Prosjektnavn
Alt om KOLS på nett
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2004: kr 340 000
Startdato
01.11.2004
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet