Alternativ musikkundervisning

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Et samarbeidsprosjekt mellom Dissimilis kultur og kompetansesenter (Dkk) og Haug Skole og ressurssenter (HSoR), med økonomisk

Et samarbeidsprosjekt mellom Dissimilis kultur­ og kompetansesenter (Dkk) og Haug Skole og ressurssenter (HSoR), med økonomisk støtte fra Helse og Rehabilitering.

 

Prosjektansvarlige: Ola Skaare (Dkk) og Merete T Arnesen (HSoR)

 

Målsettinger

·        Utvide det sosiale nettverket til deltakerne

·        Elevene skulle fungere sosialt og musikalsk i en musikkgruppe. (Det ble satt individuelle og kollektive mål utøver dette)

 

Gjennomføringen

Prosjektet pågikk gjennom skoleåret 98/99, og foregikk på Dkk en gang i uken etter skoletid. Elevene (10-12 år) kom fra sine respektive skoler i drosje. Dkk stilte musikkutstyr mm til disposisjon. Forberedelsene var i form av å velge aktuelle låter, for så å forenkle arrangementene slik at elevene kunne mestre dem. Til dette arbeidet var Dissimilis’ Alternative notesystem basert på farger og tall et viktig hjelpemiddel.

 

Gruppa bestod av fire elever: 1 sang, 2 keyboard, 1 trommer og sang. Instruktørene spilte vekselsvis bass og gitar mens den andre hjalp keyboardistene ved å peke på notearkene.

 

Gruppa hadde et repertoar på 7 sanger ved årets slutt­. Etter endt prosjekt fortsatte elevene som ordinære elever ved Dkk.

Prosjektleder/forsker

Merete Arnesen

Detaljer
Program
Rehabilitering (1998)
Prosjektnavn
Alternativ musikkundervisning
Organisasjon
Dissimilis Norge
Org.ledd
Dissimilis Kultur- og Kompetansesenter
Beløp Bevilget
1999: kr 48 000
Startdato
08.10.1998
Sluttdato
17.06.1999
Status
Avsluttet