Alva overlever

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Som filmskaper kom jeg over Psykologisk Førstehjelp(Raknes, 2019, a og b) for to år siden. Psykologisk førstehjelp er et selvhjelpsverktøy for mestring av egne følelser. Med røde og grønne tanker lærer den unge å framsnakke seg selv. . Psykologspesialist Solfrid Raknes har utviklet skrinet i samarbeid med sentrale fagfolk innen det norske psykisk-helsevernmiljøet. Selvhjelpsverktøyet har blitt svært godt mottatt. Det er belønnet med Helse Vests innovasjonspris, Norsk Psykologforening Åsa Gruda Skards pris for popularisering av kunnskap er mye brukt i skolehelsetjenestens arbeid i Norge.

Målsetting for prosjektet

Styrke barns evne til å håndtere vanskelige hverdagssituasjoner ved å spre verktøyet i Psykologisk førstehjelp. For å gjøre det: 1. Lage en episode av serien “Alva overlever” som kan brukes frittstående 2. Bruke episoden til å få med NRK eller andre aktører til finansiering av 26 episoder barne -TV

Målgruppe

BARN (8 – 12 ÅR) I ET DIGITALISERT NORGE Barn mellom 8 og 12 år primært, deres foreldre, lærere, voksne på SFO og hjelpere i helsesektoren sekundært.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

300000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Vi har gode forutsetninger for å lage film av høy kvalitet som kan brukes i undervisning, på skoler og på helsestasjoner. Vi har erfaringen og engasjementet som trengs. I tillegg har vi gode sjanser for å få solgt tv serien inn til NRK slik at budskapet spres ytterligere. Vi søker i samarbeid med organisasjonen Voksne for Barn. Voksne for Barn holder kurs i psykologisk førstehjelp både for fagfolk og foreldre, og har også opplegg for elevene selv. De kjenner verktøyet godt, og har nær kontakt med de som bruker verktøyet i sitt arbeid eller i sin familie. Voksne for Barn er derfor et naturlig valg som søkerorganisasjon og som samarbeidspart. En fagkoordinator fra Voksne for Barn, Solfrid Raknes og representant fra ABBUP i Kristiansand vil være barne/-helsefaglige ressurspersoner i filmprosjektet.

Fremdriftsplan for prosjektet

Januar 2017: Forarbeid Februar 2017: Opptak Mars 2017: Klipp April 2017: Ferdigstilling av film Mai 2017: Innsalg NRK.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

MÅL: Målsettingen for prosjektet er å styrke barns evne til å håndtere vanskelige hverdagssituasjoner gjennom å lære dem grunnprinsippene i den kognitive modellen på en morsom og lett tilgjengelig måte. For å gjøre dette ønsket vi å: 1. Lage en episode i serien ”Alva Overlever”(arbeidstittel) som kan brukes frittstående. 2. Bruke episoden til å få med NRK eller andre aktører til finansiering av 26 episoder av serien. MÅLGRUPPE: Barn 8 – 13 år Deres foreldre, lærere, voksne og hjelpere i helsesektoren sekundært. Helsesøstre og andre i helse-og omsorgstjenestene, ønsker vi at materiellet skal bli en psykopedagogisk ressurs som kan benyttes til veiledning. BAKGRUNN: Psykologisk Førstehjelp er et selvhjelpsverktøy for mestring av egne følelser, utviklet av psykologspesialist Solfrid Raknes. Som filmarbeider ønsker jeg å filmatisere konseptet i Psykologisk Førstehjelp for å engasjere barn og ungdom ytterlige, og gjøre PF til allemannseie.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Effekten av kortfilmen som materiell er ikke målt da filmen ferdigstilles i disse dager. Men vi har oppnådd målet om å engasjere NRK P3 til å lage en serie med Kortfilmen som utgangspunkt for en videre utvikling av serien. Vi venter på svar fra NRK P3.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

0

Prosjektgjennomføring/Metode

Vi har samarbeidet med flere aktører for å få gjennomført dette prosjektet. Voksne for Barn, Solfrid Raknes, Produksjonsselskapet Ape og Bjørn, Produksjonsselskapet Storyline, Manusforfatter Hilde Susan Gjektenes, Kavlifondet, og NRK P3. Prosessen har tatt lengre tid en først antatt fordi NRK P3 og Kringkaster bruker tid på å bestemme seg for om de vil satse på denne serien. I gjennomføringen har vi hatt som mål å ivareta innholdet i kortfilmen som skal brukes til å engasjere til kognitiv tenkning, samtidig som samme produkt skal vise NRK P3 at dette er en spennende drama-serie de må satse på.

Resultater og resultatvurdering

Vi er fornøyde med at filmen er blitt så bra, og har tro på at konseptet kan bli til en TV-serie som skal engasjere ungdom til å lære seg den kognitive modellen og slik forebygge til en god psykisk helse. Utover dette skulle vi ønske at vi hadde kommet i mål tidligere, slik at vi kunne vise til resultater i målgruppen.

Oppsummering og videre planer

NRK P3 har nå tatt en endelig avgjørelse og valgt å ikke gå videre med produksjonsstøtte til å lage serien LØPSK(Alva overlever). Vi har sendt materialet videre til Netflix og TV2 og venter nå på svar. Sluttresultatet er nå tatt i bruk av Solfrid Raknes og kan tas i bruk av lærere, helsesøstre, foreldre og annet helsepersonell vil også kunne bruke materiale som utgangspunkt for diskusjon og læring.

Prosjektleder

Susanne Falkum Løvik

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Alva overlever
Organisasjon
Organisasjonen Voksne for Barn
Org.ledd
Produksjonsselskapet Ape&Bjørn
Beløp Bevilget
2017: kr 300 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
28.02.2019
Status
Avsluttet