Alvoret og muligheter – Del 2

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Skole er løftet fram som viktige tiltaksområder av regjeringen for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn. Rammeplanene for de pedagogiske utdanningene ble endret fra 1 august 2016, slik at lærere skal ha styrket kompetanse for å undervise om dette, se tidlige tegn, sette inn tiltak og samarbeide.Vi har laget filmer og undervisningsopplegg med støtte fra Extra som har fått gode tilbakemeldinger om at dette er konkrete og gode verktøy som er lett å ta i bruk i skolen.Det er imidlertid et "hull" når det gjelder gutter og tiltak på mellomtrinnet og behov for å få gutter til å be om hjelp.

Målsetting

• Bedre, tidligere og forebyggende hjelp til barn og ungdom som opplever seksuelle overgrep – spesielt gutter • Styrket kompetanse hos lærere i grunnskolen og ungdomsskolen for å snakke med elever om seksuelle overgrep og vold • Redusere tabu og stigma

Målgruppe

Elever fra 5.-7.trinn barneskole og 8.trinn ungdomsskole

Antall personer i målgruppen

50000

Beskrivelse av gjennomføring

Utvikle film (ca.20min) om gutter og seksuelle overgrep i et idrettsmiljø for elever mellom 10-14 år(5.-8.trinn) til bruk i skolen. I tillegg ettersnakkfilm(5-8 min) og konkret undervisningsmateriell med lærerveiledning. Prosjektgruppe samarbeid med Kalle Fürst i Fürst og Far Film og Fjernsyn, SMISO (Senter for incest og seksuelle overgrep) Oslo og Magne Raundalen. Brukere organisert i ungdomsgruppa og unge voksne i SMISO og Ungt Nettverk iVoksne for Barn vil komme med innspill underveis. Utprøving og tilbakemelding i skoler i våre tiltak Zippys venner og Drømmeskolen. Alt legges gratis og tilgjengelig ut på Voksne for Barns nettsider på samme måte som allerede produserte filmer.

Fremdriftsplan

FREMDRIFTSPLAN Januar – februar 2020: Etablering av prosjektgruppe og første prosjektgruppemøte Februar-mars: Forarbeid film Mars-august: Opptak og redigering September: Gjøre avtaler om utprøving Oktober/november: Ferdige filmer foreligger November-desember: Utprøving i skoler og rapportering, planlegge implementering og spredning

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapporten er ikke tilgjengelig i prosjektbiblioteket.pdf

Prosjektleder/forsker

Nina Grindheim

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Alvoret og muligheter – Del 2
Organisasjon
Organisasjonen Voksne for Barn
Org.ledd
Fürst og far film og fjernsyn
Beløp Bevilget
2020: kr 1 000 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
15.06.2022
Status
Under gjennomføring