Ambulerende lavterskeltilbud

Søknadssammendrag

Vi har sammen med Vestby kommune lagt til rette for en lokal tilpasset utgave av Ung Arena, i tråd med tildelt prosjekt fra Dam.

Utfordringen har endret seg som følge av pandemien og handler nå om hvordan vi kan kommunisere med de unge når fysiske møter ikke er aktuelt og hvordan vi skal møte de som har et behov for dialog på en-til-en basis.

Målet er å utarbeide en digital kommunikasjonsplattform, en app, som gjør at vi kan kommunisere med de unge i kommunen til enhver tid, og at vi med etablering av et ambulerende lavterskeltilbud kan være tilstede der de unge er. Vi vil gjøre en bobil om til en «ambulerende ungdomsklubb»som aktivt er tilstede på ulike arrangement rundt i kommunen, i tråd med korona-reglene.

Denne tjenesten vi endre dialogen med de unge vesentlig i en tid der kommunens to ungdomsklubber er stengt. Vi vet at flere enn vanlig opplever utfordringer som følge av pandemien og det er svært viktig å komme igang med forebyggende tiltak så tidlig som mulig. Målsettingen er å gi de unge et sted å sette ord på sine utfordringer, på deres premisser og på deres område ved at vi oppsøker stedene der de samles.

Prosjektet representerer en progressiv måte å tenke folkehelse på. Ved å utvikle en app som et kommunikasjonsverktøy for å gi de unge en mulighet til å fortelle hvor de er og hva som skjer, samt gir det ambulerende lavterskeltilbudet tilsvarende mulighet til å fortelle hvor bobilen er, blir det enklere for de som ønsker dialog å få den hjelpen de ønsker.

Vi legger opp til en utstrakt grad av frivillighet og starter sertifisering av frivillige den 19. oktober. Tilbud på app-utvikling er mottatt og under vurdering.

Prosjektet er med andre ord i full gang.

Prosjektleder/forsker

Tom Guldberg

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Ambulerende lavterskeltilbud
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
Kr 590.000
Startdato
09.10.2020