Amming, vekt og hjerte-karsykdom

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Hjerte-karsykdommer er den vanligste dødsårsaken blant kvinner og de som har født barn har en øket risiko sammenlignet med kvinner som ikke har født barn. En hypotese om at amming kan "tilbakestille" metabolismen etter de graviditeten har blitt foreslått da ammende viser større forbedringer i metabolismen og mindre risiko for hjerte-karsykdom enn de som ikke ammer. Om de positive effektene er årsaket av ammingen i seg eller vektnedgang som følger med amming har aldri vært testet. Målet med vår studie er å finne ut om amming fører til vekttap og forbedrede risikofaktorer for hjertekarsykdom og type 2-diabetes utover de forbedringene som vekttap gir. For å skille effekten av amming fra effekten av vekttap planlegger vi en eksperimentell studie der både intervensjon med intensiv ammeveiledning og vektreduksjon inngår. Metoden for vektreduksjon bygger på tidligere studier gjennomført i Gøteborg, Sverige, der har vi utviklet et kostprogram spesielt for ammende kvinner som gir bestående vektnedgang på 10% ett år etter studiestart. I en studie med 2×2 faktoriell design randomiseres kvinner til: a) intensiv ammingsveiledning b) vekttap gjennom kostbehandling, c) begge behandlinger, eller d) ingen behandling. Studien kan svare på om de to behandlingene påvirker hverandre, for eksempel forsterker hverandre. Friske gravide kvinner som før graviditeten har overvekt/fedme (BMI 25-35), og som planlegger å fullamme vil bli rekruttert via helsetasjoner i Oslo og internetannonser. Eksklusjonskriterier er blant annet sykdommer eller medisiner som påvirker blodkolesterol, blodsukker eller blodtrykk samt sykdom under graviditet, abort, dødfødsel og for tidlig fødsel. I uke 36 blir kvinnene tilfeldig fordelt på de fire behandlingene, og målinger skjer 2 uker og 6 og 15 måneder etter fødsel. Målingene inkluderer vekt, midjemål, fettprosent, energiforbruk, lipider, glukosetoleranse samt kartlegging av kost, fysisk aktivitet og amming. Målet med ammeveiledningen er å oppnå anbefalt ammingslengde. Målet med kostbehandlingen er å gå ned 6 kg i løpet av 12 hvilket anses sikkert for ammende kvinner. De fleste kvinner føder minst ett barn under sine fertil år, noe som øker risikoen for livsstilssykdommer. Amming kan for mange være en billig og lett tilgjengelig måte å redusere denne risikoen. Men, kvinner som ikke kan eller ønsker å amme utgjør en risikogruppe. Vår studie vil gi svar på om vektnedgang kan redusere risiko hos disse kvinnene og hvordan vi best kan redusere risikoen for hjerte-karsykdommer hos fertile kvinner i fremtiden. Studien er helt i linje med fokusområder for Norske kvinners sanitetsforening; Kvinners helse i et livsløpsperspektiv og forebygging av livsstilssykdommer.

Prosjektleder/forsker

Elisabeth Adolfsen Øhman

Hovedveileder

Hilde Kristin Brekke

Detaljer
Program
Forskning (2016)
Prosjektnavn
Amming, vekt og hjerte-karsykdom
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Beløp Bevilget
2017: kr 700 000, 2018: kr 710 000, 2019: kr 0, 2020: kr 755 000
Startdato
15.08.2017
Sluttdato
07.02.2023
Status
Under gjennomføring