Animasjon som opplæring

Søknadssammendrag

Vi er allerede godt i gang med å digitalisere våre eksisterende kurs, dette gjøres via e-læringsplattform som tilbyr muligheten til å sende kursdeltagerne leksjoner (kapitler). Alle leksjonene skal være gjennomført før en deltar på en fysisk eller digital samling, hvor det gjennomføres ulike caser og refleksjonsoppgaver. Ved å gjennomføre det digitalt, mister vi noe av det viktigste med et godt og attraktiv kurs: nemlig en kursholder. En god kursholder kan ikke erstattes med lysbilder og som oftest heller ikke av et videoopptak. Dermed må vi benytte andre metoder for å gjøre våre kurs attraktive og engasjerende.

Vi ønsker å produsere kursinnhold som er engasjerende, forståelig og konkret, og som etterlater kursdeltakerne et godt inntrykk av hva deres mandat er. Barnekreftforeningen har tidligere, med støtte fra Stiftelsen Dam, laget en animert likepersonsfilm som vi er svært fornøyde med, og som inkluderes i likepersonskurset. Med det ønsker vi nå å lage animasjonsfilmer basert på følgende temaer:

• Barnekreftforeningens historie, verdier og formål
• Hvordan fungerer en likepersonssamtale
• Hvordan arrangere årsmøte
• Å være frivillig i Barnekreftforeningen

Animasjonsfilmene vil bli en del av større og mindre kurs for Barnekreftforeningens frivillige. Enkelte kurs i sin helhet og animasjonsfilmene alene vil være tilgjengelig via våre kanaler. Animasjonsfilmer som egner seg vil også bli benyttet til å øke kunnskapen om Barnekreftforeningen, vårt arbeid og muligheter til å engasjere seg.

Vi tar sikte på å lansere første kurs med nye animasjonsfilmer i mars 2021 og deretter lansere flere animasjonsfilmer fortløpende frem mot høsten. Både innkjøp av e-læringsplattform og arbeidet med å konvertere tidligere kursinnhold som var foreholdt fysiske samlinger er allerede gjennomført. Det som gjenstår er konvertere innholdet til et manus som igjen kan bli en animasjonsfilm. Barnekreftforeningen Organisasjonsenhet står for dette arbeidet, men prosjektet vil også knytte seg til andre interne ressurspersoner på aktuelle fagområder, som administrasjon og kommunikasjon.

Prosjektleder

Stian Dalland

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Animasjon som opplæring
Organisasjon
Barnekreftforeningen
Beløp Bevilget
Kr 150.000
Startdato
28.01.2021