Åpen Aktivitets hall for eldre – med og for frivilligheten

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

550

Fremdriftsplan

Utvikling av tiltaket: Øvre Eiker idrettsråd har forankret et god dialog med kommune og de aktuelle foreningene og rådene . Idrettsrådet vil drive prosjektet framover med de eksisterende medlemmene, kommunen og frivillighets koordinator som eget prosjekt og forankre god framdrift, ivaretakelse av medvirkning og ivareta trygghet og bærekraftig gjenbruk av utstyr i forbindelse med prosjektet. Det er allerede forenlige skisser på hvordan dette skal driftes i praksis basert på andre åpne hall prosjekter rådet har vært delaktige i. Øvre Eiker kommune stiller med ledig hall kapasitet. Rekruttering av deltakere: Deltakere inn i eksisterende tiltak skjer ute i hos samarbeidsforeningene, kommunens tjenester og tilbud for eldre og gjennom flere pensjonistforeninger. Gjennomføring av aktiviteter: Gjennomføre en test dag " åpen hall" der vi gjennomfører tilbakemeldinger før fullskala gjennomføring og forankring av resterende datoer for aktivitetene og innholdet. Rapportering på antall brukere av ved hvert arrangement. Rapportskriving: Øvre Eiker idrettsråd er ansvarlig for rapport skriving av prosjektet, revisjon og overlevering for etterbruk av utstyret til BUA/ Øvre Eiker kommune i etterkant.

Prosjektleder/forsker

Hanne Lyngaas

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Åpen Aktivitets hall for eldre – med og for frivilligheten
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2023: kr 200 000, 2024: kr 140 000, 2025: kr 50 000
Startdato
01.03.2023
Sluttdato
28.02.2025
Status
Under gjennomføring