Åpne treff og aktiviteter for flyktninger

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

100

Fremdriftsplan

Koordinator rekrutter, informerer og veileder de frivillige i Åpne Treff. For rekruttering jobber hun sammen med markedsfører i OSF. Program og en arbeidsfordeling blir laget i fellesskap, og deltakerne blir informert om treffene framover i en lukket gruppe på sosiale medier. Koordinator deltar i nettverksgruppen for organisasjoner som jobber med flyktninger i Oslo. Koordinator inviterer aktuelle organisasjoner, og kursholdere til foredrag og kurs på møteplassen. Det er prosjektlederen som holder statistikk over treffene, og kartlegger tilbakemeldingene. Prosjektleder og prosjektkoordinator er sammen ansvarlig for rapportskriving og evaluering av prosjektet. Vår koordinator følger med hvor mange deltakere som kommer, og hvor behovet til deltakerne ligger. Vi hadde over 100 individuelle besøkende i fjor, med i gjennomsnitt 20 deltakere per møteplass, 10 på språktreningen og 20 på de kreative gruppene. Våren 2023 ser vi at mange deltakere forsetter å besøke oss, samtidig som nyankomne flykninger finner veien til oss. Det har blitt til et fint samspill mellom frivillige og deltakere, hvor deltakere kan komme med innspill og kommentarer. Vi tilpasser oss behovet, som for eksempel mer kreativt tilbud. Vi får gode tilbakemeldinger fra både deltakere og frivillige. Alle frivillige må signere en taushets- og etikkerklæring, og barnevaktene må ha godkjent politiattest. Vi følger personvernopplysningsloven og kommuniserer med deltakerne i lukkede grupper.

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Åpne treff og aktiviteter for flyktninger
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000
Startdato
01.09.2023
Sluttdato
01.09.2024
Status
Under gjennomføring