Med denne appen kan barna leke seg trygge

Og nå har også barn i Syria tatt appen Glade Maur i bruk.

Det er ikke alltid lett for de minste å håndtere skumle tanker og vanskelige følelser. Appen Glade Maur skal bidra til å sette ord på disse tankene.

«Kjære Solfrid, tusen takk for et svært nyttig og nødvendig spill. Det berører akkurat hva våre syriske barn, som lever i krig trenger. Ved å bruke dette spillet er vi sikker på at barna vil utvikle bedre forståelse for sine følelse, og at de vil enklere klare å håndtere sine negative tanker».

Slik lyder én av tilbakemeldingene psykolog og prosjektleder, Solfrid Raknes har fått på appen Glade Maur, fra en bruker i Syria.

For selv om appen i utgangspunktet var ment for barn i Norge, kjenner teknologien som kjent ingen landegrenser, og kort tid etter lansering er den altså også tatt i bruk i det krigsherjede landet.

– I tillegg til at vi jobber for å spre den i Norge, ser vi at den blir brukt i Syria og noen andre flyktningeleire der de snakker arabisk. Det føles meningsfullt, sier Raknes, og legger til:

– Spesielt er jeg stolt av at vi har laget et produkt som kan nå ut bredt – fordi det er gratis, fungerer på alle plattformer og dermed på tvers av de største digitale skillene, og på fem språk.

Fordi appen også er utviklet på arabisk kan barn i andre land også ta den i bruk. Her fra Syria. Personene på bildet har godkjent at dette publiseres, men ønsker ikke å ha navnene sine på nett.

Tar tak i frykt og utrygghet

Glade Maur er en samtale-app, som kan lastes ned til alle smarttelefoner. Appen skal hjelpe barn til å utvikle språk, mestringsstrategier og forståelse for følelser og tanker. I appen kan barn leke seg til økt mot og lengre tålmodighet, og øve på å tenke grønne tanker når noe er ufarlig, men skummelt.

Målgruppen er barn i alderen 4 til 7 år, sammen med voksen som kjenner barnet. Appen er utviklet på norsk, samisk, arabisk, spansk og engelsk.

I tillegg til å utvikle språk for følelser og tanker, er hensikten å hjelpe barnet til å forstå betydningen av støtte og trøst, samt å hjelpe barnet til å oppdage at overdreven redsel reduseres når man er modig og nærmer seg det man er redd for.

Allerede kort tid etter lansering, har tilbakemeldingene strømmet på fra barn som har prøvd den:

«– Kul app! Kan jeg prøve en gang til?»

«– Gøy å oppdage de skumle tingene!»

«– Aååå! Han må tenke mer grønne tanker!»

Dette er tilbakemeldinger Solfrid Raknes har mottatt den siste tiden.

– Vi har fått vanvittig fine tilbakemeldinger nå i starten, det er lovende, forteller en svært fornøyd prosjektleder.

Slik fungerer app-en

Hva kan vi gjøre? Trykk på hvert av barna for å høre mer! Trykk deretter på barnet som viser følelsen som beskrives.
Hensikt: Lære ord for følelser og følelsesuttrykk. Stimulere interesse for og bevissthet om følelser.
(Hentet fra Solfrid Raknes, Glade maur). 

Mange runder med prøving og feiling

Appen er laget med bakgrunn i den kognitive modellen, en psykologisk metodikk som har vist seg effektiv for forebygging av psykiske vansker.

– I utviklingen av Glade Maur har vi samarbeidet tett. GoonTech og Björn Sörensen med tekninsk kompetanse, Hussam Ahmad med solid IT-kompetanse, erfaring som tospråklig og innvandrer til Norge fra Syria, jeg med psykologfaglig kompetanse og rettighetene til å bruke det vi tidligere har laget, forklarer Raknes.

Prosjektet bygger på tiltakene «Grønne tanker – glade barn» og «Sint og glad i barnehagen», samt selvhjelpsmateriellet «Psykologisk førstehjelp». Prosjektet har mottatt totalt 500.000 kroner av Stiftelsen Dam over to år.

– Vi har hatt flere runder med utprøving. Noe av det vi prøvde først måtte vi legge helt bort, det fungerte ikke slik vi hadde håpet, forteller Raknes, og legger til:

– Det har vært mange arbeidstimer, mye teknisk plunder og mange runder slik det typisk er i slike prosesser. Dermed ekstra gøy å kunne dele dette nå – innenfor prosjektets tidsramme.


Sluttrapport

Bakgrunn

Glade Maur er en app som kan hjelpe barn (4 – 7 år) til å utvikle forståelse og ferdigheter i hvordan trøste, støtte og oppmuntre seg selv og andre når følelsene blir sterke. Glade Maur har faglig bakgrunn i kognitiv atferdstilnærming, som har vist seg effektiv for å forebygge et bredt spekter av psykiske helsevansker. Målgruppe: • Barn i alderen 4 – 7 år • Foreldre, barnehagepersonell og hjelpere i helse- og støttetjenester som møter barn og snakker med dem om følelser og tanker • Barn som har norsk, samisk, arabisk, spansk eller engelsk som morsmål Målsetning • Gi barn en gøyal mestringserfaring • Bedre barnets språk for følelser og tanker • Bidra til barnets forståelse for betydningen av støtte og trøst for trivsel og helse • Redusere engstelse

Oppsummering

Vi er svært fornøyd med tilbakemeldinger og utbredelsen av Glade Maur etter lanseringsarbeidet! Vi fortsetter nå arbeidet med å gjøre appen kjent gjennom strategisk, langsiktig arbeid. Opplæring i bruk av Glade Maur for barnehagepersonell, lærere og hjelpere i helse- og omsorgstjenestene tilbys gjennom VfB i samarbeid med Raknes. Forhåpentlig får vi også midler til å gå videre med utvikling av appen til andre problemområder og språk.

Prosjektgjennomføring

Sommer 2015 – februar 2016: konseptutforming for appen Glade Maur. Pilotering tydeliggjorde at spillet burde bli morsommere for å “fange” barna, og vi så behov for bedre teknisk fungering og optimalisering av brukergrensesnitt. “Skoleaktige” oppgaver gjorde at småbarna lett gav opp og mistet interessen. Vi valgte derfor utviklingssamarbeid med Good Teck, et Bergensfirma som gav det beste tilbudet på den appen vi ønsket å utvikle og som hadde erfaring med ”catchy” spillutvikling. Februar – mars 2016: Samarbeid rundt videreutvikling av skissert konsept Glade Maur. April 2016 – juni 2016: Bruker-utprøving av første versjon av Glade Maur. Målsetning: tilbakemeldinger for finpuss. Piloterings-barn/barnehager/familier rekruttert gjennom Voksne for Barns nettverk. Ny endringsrunde. Endelig produkt ble søkt og godtatt utgitt for fri nedlasting som app på Google Play, App Store og Microsoft august 2016

Resultater

Appen Glade Maur kan hjelpe barn til å leke seg tryggere. Den er fritt nedlastbar på alle plattformer og fungerer på norsk, samisk, arabisk, engelsk og spansk. Antall nedlastinger av appen per 5. okt 2016 er 2930 stk. Appen er hovedsaklig nedlastet fra Norge (96%), men i tillegg lastet ned i Syria, Spania, Danmark, Sverige, USA, Brasil, Tsjekkia, Finland, Storbrittania, Israel, Italia og Kina. Tilbakemeldingene er jevnt over svært positive både fra barn foreldre og profesjonelle hjelpere.

Antall personer i målgruppen

9000

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttmelding Extrastiftelsen Glade Maur.pdf

Prosjektleder

Solfrid Raknes

Detaljer
Program
Forebygging (2014)
Prosjektnavn
Glade barn-app
Organisasjon
Organisasjonen Voksne for Barn
Org.ledd
Solfrid Raknes og Salaby, Gyldendal Undervisning
Beløp Bevilget
2015: kr 300 000, 2016: kr 200 000
Startdato
31.12.2014
Sluttdato
31.10.2016
Status
Avsluttet