Arbeid for å utrydde kjønnslemlestelse

Forsker Abdi Ali Gele har fått oppsiktsvekkende resultater i dette prosjektet.

I samarbeid med

Abdi Ali Gele har forsket på vestlig påvirkning med tanke på oppfatningen av kjønnslemlestelse hos somalisk innvandrere i Norge. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

Forsker Abdi Ali Gele har i dette forskningsprosjektet sett på holdninger til kjønnslemlestelse av kvinner, og hvordan dette påvirkes av å være somaliere bosatt i Norge, sammenliknet med å være bosatt i Somalia.

Markant nedgang

Gele gjennomførte en rekke spørreundersøkelser blant somaliere både, Somalia og Norge, og resultatene er oppsiktsvekkende. Mens så mye som 98 prosent av jenter blir omskåret i en eller annen form i Somalia, er det bare 30 prosent av somaliere bosatt i Norge som er for. Av disse igjen har et flertall bodd i Norge i mindre enn fire år.

– Integrering i praksis

Gele fulgte opp spørreundersøkelsen med dybdeintervjuer av unge somaliere i Oslo, og disse viste at et solid flertall sier nei til kjønnslemlestelse.

– Det de sier er at det i Somalia blir sett på som status å omskjære jenter. Om man ikke gjør det risikerer man å bli utstøtt og har små muligheter til å bli gift. Men i Norge blir de sett på som et offer om de blir omskåret, sier forsker Abdi Ali Gelei et intervju med Nettavisen.

– Det har vært en stor endring, og det viser at det er bra for somaliere å være i Norge. Dette er integrering i praksis, sier Gele.

Sluttrapport

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Gele AA (2013) Female circumcision at home and away: Attitudes toward the practice among somali immigrants in Oslo, Norway, and their corresponding group in Hargeisa and Galka´ayo, Somali., Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8264-604-8 nr. 1677.

Artikler:
Gele AA, Johansen EB & Sundby J (2012) ”When female circumcision comes to the West: attitudes toward the practice among Somali Immigrants in Oslo.”, BMC Public Health., Aug 27;12:697. doi: 10.1186/1471-2458-12-697. 8.

Gele AA, Kumar B, Hjelde KH & Sundby J (2012) “Attitudes toward female circumcision among Somali immigrants in Oslo: a qualitative study.” Int J Womens Health., årg. 4, s. 7-17. doi:10.2147/IJWH.S27577. Epub 2012 Jan 20. 9.

Gele AA, Bø BP & Sundby J (2013) “Have we made progress in Somalia after 30 years of interventions? Attitudes toward female circumcision among people in the Hargeisa district.” BMC Res Notes., 2013 Mar 27, årg. 6:122. doi: 10.1186/1756-0500-6-122. 7.

Gele AA, Bø BP & Sundby J (2013) “Attitudes toward Female Circumcision among Men and Women in Two Districts in Somalia: Is It Time to Rethink Our Eradication Strategy in Somalia?” Obstetrics and Gynecology International, årg. 2013 , Article ID 312734, 12 sider. doi.org/10.1155/2013/312734

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Gele AA (2013) Female circumcision at home and away: Attitudes toward the practice among somali immigrants in Oslo, Norway, and their corresponding group in Hargeisa and Galka´ayo, Somali., Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8264-604-8 nr. 1677.

Artikler:
Gele AA, Johansen EB & Sundby J (2012) ”When female circumcision comes to the West: attitudes toward the practice among Somali Immigrants in Oslo.”, BMC Public Health., Aug 27;12:697. doi: 10.1186/1471-2458-12-697. 8.

Gele AA, Kumar B, Hjelde KH & Sundby J (2012) “Attitudes toward female circumcision among Somali immigrants in Oslo: a qualitative study.” Int J Womens Health., årg. 4, s. 7-17. doi:10.2147/IJWH.S27577. Epub 2012 Jan 20. 9.

Gele AA, Bø BP & Sundby J (2013) “Have we made progress in Somalia after 30 years of interventions? Attitudes toward female circumcision among people in the Hargeisa district.” BMC Res Notes., 2013 Mar 27, årg. 6:122. doi: 10.1186/1756-0500-6-122. 7.

Gele AA, Bø BP & Sundby J (2013) “Attitudes toward Female Circumcision among Men and Women in Two Districts in Somalia: Is It Time to Rethink Our Eradication Strategy in Somalia?” Obstetrics and Gynecology International, årg. 2013 , Article ID 312734, 12 sider. doi.org/10.1155/2013/312734

Prosjektleder/forsker

Abdi Ali Gele

Hovedveileder

Johanne Sundby

Detaljer
Program
Forskning (2010)
Prosjektnavn
Arbeid for å utrydde kjønnslemlestelse
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
Høgskolen i Oslo, Avd. for samfunnsfag
Beløp Bevilget
2011: kr 605 000, 2012: kr 625 000, 2013: kr 650 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet