Arbeid for å utrydde kjønnslemlestelse

Forsker Abdi Ali Gele har fått oppsiktsvekkende resultater i dette prosjektet.

Abdi Ali Gele har forsket på vestlig påvirkning med tanke på oppfatningen av kjønnslemlestelse hos somalisk innvandrere i Norge. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

Forsker Abdi Ali Gele har i dette forskningsprosjektet sett på holdninger til kjønnslemlestelse av kvinner, og hvordan dette påvirkes av å være somaliere bosatt i Norge, sammenliknet med å være bosatt i Somalia.

Markant nedgang

Gele gjennomførte en rekke spørreundersøkelser blant somaliere både, Somalia og Norge, og resultatene er oppsiktsvekkende. Mens så mye som 98 prosent av jenter blir omskåret i en eller annen form i Somalia, er det bare 30 prosent av somaliere bosatt i Norge som er for. Av disse igjen har et flertall bodd i Norge i mindre enn fire år.

– Integrering i praksis

Gele fulgte opp spørreundersøkelsen med dybdeintervjuer av unge somaliere i Oslo, og disse viste at et solid flertall sier nei til kjønnslemlestelse.

– Det de sier er at det i Somalia blir sett på som status å omskjære jenter. Om man ikke gjør det risikerer man å bli utstøtt og har små muligheter til å bli gift. Men i Norge blir de sett på som et offer om de blir omskåret, sier forsker Abdi Ali Gelei et intervju med Nettavisen.

– Det har vært en stor endring, og det viser at det er bra for somaliere å være i Norge. Dette er integrering i praksis, sier Gele.

Prosjektleder

Abdi Ali Gele

Hovedveileder

Johanne Sundby

Detaljer
Program
Forskning (2010)
Prosjektnavn
Arbeid for å utrydde kjønnslemlestelse
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
Høgskolen i Oslo, Avd. for samfunnsfag
Beløp Bevilget
2011: kr 605 000, 2012: kr 625 000, 2013: kr 650 000
Startdato
31.12.2010
Sluttdato
30.12.2013
Status
Avsluttet