Arbeid gir helse

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Relevant internasjonal forskning viser at arbeid er en svært effektiv rehabiliteringsmetode for personer med psykiske lidelser. Arbeid gir oss mennesker struktur, rutiner, mestring, sosialisering, egenverd og økt selvtillit. Fontenehuset fungerer som en arena der medlemmer kan forberede seg til ordinært arbeidsliv, og kan være et springbrett til ordinær jobb på sikt. Samtidig ser vi at det er ekstra krevende å komme inn på arbeidsmarkedet/studier etter langvarig psykisk sykdom. Våre medlemmer har derfor behov for særlig målrettet og strukturert bistand i dette.

Målsetting

Hovedmålet med prosjektet er å få flest mulig arbeidsklare medlemmer, særlig unge voksne i alderen 16-29, ut i arbeid og utdanning. Dette er svært viktig både for den enkelte, men også samfunnsøkonomisk. Vi har definert presise mål for hvert år, se vedlegg.

Målgruppe

Personer som har eller har hatt psykiske lidelser og/eller rusproblematikk. Vi har pr i dag 199 registrerte medlemmer i alderen 17 +. Se vedlegg for mer info.

Antall personer i målgruppen

199

Beskrivelse av gjennomføring

Vi har stort fokus på å bistå medlemmer ut i arbeid og utdanning. I tillegg viser forrige arbeids- og studieundersøkelse i regi av Fontenehus Norge at over 60 % av medlemmer i norske fontenehus ønsker å komme ut i arbeid. Undersøkelsen viste også at vi bygger selvtillit og mot slik at flere våger å prøve seg i arbeidslivet, også hos de som har blitt erklært arbeidsuføre. Dette krever mye tid og utstrakt motivasjonsarbeid. For å kunne gi tilstrekkelig bistand gjennom kartlegging, kontakt med arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner, oppfølging, trening i jobbrelaterte temaer som søknader/CV, intervjutrening etc erfarer vi at det er behov for en jobbkonsulent på heltid. Dette underbygges av andre fontenehus som har oppnådd svært gode resultater ved å engasjere en jobbkonsulent som kan dedikere seg fullt og helt til dette formålet. Slikt sett får vi bedre struktur og bedre resultater av arbeidsinkludering. Se vedlegg for detaljert beskrivelse av prosjektet.

Fremdriftsplan

Se detaljert fremdriftsplan over tre år i vedlegg.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Arbeid gir helse.pdf

Prosjektleder/forsker

Liv Elin Langlo

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Arbeid gir helse
Organisasjon
Fontenehus Norge
Beløp Bevilget
2019: kr 850 000, 2020: kr 850 000, 2021: kr 850 000
Startdato
01.07.2019
Sluttdato
30.06.2022
Status
Avsluttet