Arbeidsrelatert astma i Norge

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Astma er en sykdom som arter seg med anfallsvis tung pust fordi luftrørene snører seg sammen

Bakgrunn: Astma er en sykdom som arter seg med anfallsvis tung pust fordi luftrørene snører seg sammen. Dersom pasientene kan holde seg unna de påvirkningene som forårsaker anfallene kan de holde seg friske. Med astmamedisin kan de være tilnærmet anfallsfrie i mange år selv om påvirkningen fortsetter. Internasjonale erfaringer tyder på at i slike tilfeller vil sykdommen likevel ha en lei tendens til å bli kronisk. I den generelle befolkningen har 15-30% av astmatikerne en arbeidsrelatert lidelse. Arbeidstilsynet får meldt ca 200 tilfeller av arbeidsrelatert astma årlig; antakelig en betydelig underrapportering. Forekomst og forløp av astma blant arbeidstakere er lite kjent.

 

Materiale/Resultater: I samarbeid med de tre fylkestrygdekontorene i Midt-Norge ble det sendt ut spørreskjema til 850 personer som hadde vært sykmeldt med diagnosen astma. Det var 590 personer (72%) som svarte. Av disse hadde 415 (70%) arbeidsrelatert sykdom. Bare 15% ble meldt til Arbeidstilsynet. Nesten 40% av astmatikerne hadde skiftet arbeid på grunn av sykdommen.

 

Videre arbeid: Resultatene støtter opp om tidligere funn som tyder på at personer med arbeidsrelatert astma får vanlig medikamentell behandling, men at det legges liten vekt på å forhindre videre skadelig påvirkning. Sykdommen blir dermed ofte kronisk og plagene vedvarer selv etter at pasientene har måttet slutte i arbeid. Erfaringene taler dermed for at vanlig medisinsk praksis kan være skadelig for pasientene.

Prosjektleder/forsker

Håkon Lasse Leira

Detaljer
Program
Forebygging (2002)
Prosjektnavn
Arbeidsrelatert astma i Norge
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs hospital HF, Trondheim
Beløp Bevilget
2003: kr 450 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet