Arbeidstiltak – også for personer i legemiddelassistert behandling?

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

25

Fremdriftsplan

Dialog med behandlingstilbudet (HABiO): – Kartlegge brukernes særskilte behov – Hva kjennetegner kandidater som kan ha nytte av samarbeidet (alder, rushistorikk) – overføring av kompetanse fra HABiO til I jobb – Utvelgelse av deltakere – Drøfte nødvendige tilpasninger og behov for opplæring – Grad av samhandling med behandlingsinstitusjon (samhandlingspunkt- og hyppighet) og I jobb Organisatorisk: Vi kan tenke oss å teste ut en modell der en egen gruppe på hhv verksted og gaterydding har en noe senere oppstart de andre ved I jobb, men slutter samtidig for felles honorarutbetaling. Opptil seks deltakere pr dag i 4 dager, hhv to dager gaterydding og to dager verksted. Vi starter opp forsiktig og øker antall deltakere avhengig av hvilke erfaringer man gjør seg underveis. Finne mer ut av – Påmeldingsrutiner – beholde lavterskelkonseptet ved påmelding på morgenen, dvs at man kommer når man er i form til det? – Grad av tilrettelegginger enkeltvis og som gruppe – Grad av samhandling med behandlingsinstitusjon – I hvilken grad bidrar samarbeidet til gode resultater for den enkelte i behandlingen? – Vil I jobb kunne motivere for inntak av medisin i tablettform?

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Arbeidstiltak – også for personer i legemiddelassistert behandling?
Organisasjon
Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2023: kr 400 000
Startdato
01.02.2023
Sluttdato
29.02.2024
Status
Under gjennomføring