Arctivity

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Sommeren 2015 gikk piloten for fremtidens store sommerbegivenhet for målgruppen av stabelen. Fra 29. juni – 3. juli 2015 fikk 28 deltakere, 22 instruktører fra særforbund i NIF, 9 frivillige, 11fysioterapeuter/idrettspedagoger fra VHSS samt personlige tolker og ledsager utfordret seg i et godt tilrettelagt aktivitetsmiljø i Saltenregionen i Nordland. Det ble en uke preget av aktivitetsglede og godt samhold med Base Camp på Valnesfjord Helsesportssenter. (VHSS) Instruktører fra særforbund med spisskompetanse på aktivitetene og VHSS med spesialkompetanse på tilpasninger og tilrettelegging, sikret sammen med dedikerte frivillige profesjonell og trygg organisering og gjennomføring. De friluftsrettede idrettsaktivitetene som sto på programmet under Pilot 2015 var: klatring, kiting/havseiling, terreng og utforsykling, orientering, havpadling, fridykking og ridning. Av disse valgte deltakerne en hovedaktivitet. Hvert aktivitetskurs ga over 3 dager en grundig innføring, samtidig som de som allerede hadde grunnferdigheter fikk utfordret seg ut fra sine ønsker og forutsetninger. I tillegg lagt opp til muligheter for å prøve seg ut i andre aktiviterer på ettermiddags- og kveldstid.

Antall personer i målgruppen

28

Oppsummering

Fram mot Arctivity 2016 har det viktigste delmålet vært å sikre høy kvalitet og stor entusiasme under pilot 2015. Det har vi lyktes med! I prosjektperioden 2016-2017 skal Arctivity som konsept videreutvikles. Vi har mål om en betydelig økning i deltakerantall og utvidelse av aktivitetsporteføljen. I tillegg til rekruttering av flere særforbund i NIF jobbes det med rekruttering av medlemsorganisasjoner i Norsk Friluftsliv. I markedsføringen videre vil vi ha spesielt fokus på rekruttering av ungdom og unge voksne.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport ExtraStiftelsen 2015.pdf

Prosjektleder/forsker

Jonny Jakobsen

Detaljer
Program
Forebygging (2014)
Prosjektnavn
Arctivity
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Org.ledd
Valnesfjord Helsesportssenter
Beløp Bevilget
2015: kr 550 000
Startdato
05.01.2015
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet