Arena for vennskap

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Fontenehuset er et lavterskeltilbud for mennesker som har eller har hatt psykiske helseplager. Vi tilbyr et arbeidsfellesskap der brukerne driver Fontenehuset med frivillig innsats, og hjelper hverandre til å nå sine yrkesmessige mål. Mange har ikke tilgang til arenaer der det naturlig dannes kontakter, da de har vært lenge utenfor arbeidslivet. Ofte også har de også dårlig råd. Målet med prosjektet er å styrke brukernes nettverk og deltakelse i samfunnsliv gjennom å tilby aktiviteter og opplevelser der deltakelse ikke begrenses av personlig økonomi.

Målsetting

Målet med prosjektet er å styrke brukernes nettverk og deltakelse i samfunnsliv gjennom å kunne tilby aktiviteter og opplevelser der deltakelse ikke begrenses av personlig økonomi. Vi mener at de beste relasjonene dannes i en uformell setting og gjennom delte opplevelser.

Målgruppe

Brukere av Fontenehuset i Tromsø. Fontenehuset er et lavterskeltilbud for mennesker som har, eller har hatt psykiske helseplager og står utenfor arbeidslivet.

Antall personer i målgruppen

200

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet er brukerstyrt og bygger på frivillig innsats. Initiativ til søknaden kommer fra en bruker i organisasjonen, og utforming av søknaden skjer gjennom samskriving i google docs mellom bruker og daglig leder. Det vil bli satt opp et åpent møte to ganger i året der brukerne sammen bestemmer hvilke aktiviteter de ønsker å satse på et halvt år frem i tid. Dette kan inkludere alt fra feiring av jul og nyttår på Fontenehuset, til teltturer og teaterbesøk. Brukere vil være med å følge opp regnskap og rapportering sammen med ansatte. For hver aktivitet som gjennomføres vil det være to brukere som er ansvarlige for planlegging og gjennomføring. Antall timer vil variere fra aktivitet til aktivitet, men i snitt vil de ta omlag 6 timer med planlegging og gjennomføring for de som er ansvarlig. Vi planlegger 40 aktiviteter i løpet av året. Med to ansvarlige brukere per aktivitet utgjør dette 480 frivillige timer per år, 1440 frivillige timer i prosjektperioden. Aktiviteter som f.eks julebord vil kreve flere timer og brukere til både planlegging og gjennomføring. I tillegg kommer tidsbruk i forbindelse med rapportering og regnskap for prosjektet.

Fremdriftsplan

Oppstart av prosjekt jan.2018 for å planlegge aktivitet januar-juni. Aktiviteter gjennomføres med i hele perioden. Statistikk over deltakere samles inn etter hver aktivitet i hele prosjektperioden. 2. periode varer fra august – desember, og starter med et nytt planleggingsmøte. Trivselsundersøkelsen vil gjennomføres i oktober. Regnskap føres fortløpende. Planlegging og gjennomføring vil fortsette med samme intervaller frem til 31.12.2020.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Arena for vennskap.pdf

Prosjektleder/forsker

Gro-Renate Sætre

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Arena for vennskap
Organisasjon
Fontenehus Norge
Beløp Bevilget
2018: kr 160 000, 2019: kr 160 000, 2020: kr 160 000
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
31.12.2021
Status
Avsluttet