ÅS IL Aktiv på Dagtid turgruppe

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Å IL har i en rekke år tilbudt personer med en NAV-ytelse et treningstilbud på dagtid, kalt Aktiv på Dagtid. Tilbudet har til nå omfattet innendørs trening, i varmtvann og treningssal. Mange i målgruppa kommer seg lite ut i natur og friluft for fysisk aktivitet på egen hånd. Å bevege seg ute i friluft, i skog og mark, har en dokumentert positiv helseeffekt, såvel psykisk som fysisk. Mange i målgruppa er dessuten mye alene og mange har et tynt sosialt nettverk. Det er mange som ikke har erfaring med å gå i naturen eller kunnskap om friluftsmuligheter i hjemkommunen.

Målsetting

Å bidra til å senke dørstokkmila for personer som sliter med å komme seg ut og i trening. Å bidra til økt psykisk og fysisk helse hos deltakerne. Å bidra til at deltakernes styrker sitt sosiale nettverk. Å bidra til økt lyst og evne til selv å bruke natur og friluft for deltakerne.

Målgruppe

Voksne personer som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, med en dokumentert NAV-ytelse

Antall personer i målgruppen

40

Beskrivelse av gjennomføring

Utetilbudet består av 2 ukentlige to-timers turer, på formiddagen. Deltakerne møter opp ved Ås ILs klubbhus og kommer tilbake samme sted. Hver tur består av en gåtur med matpause og innlagte fysiske øvelser på passende sted og tidspunkt. Minst en gang i uka har vi med en person som forteller om et relevant tema. Vi har med erfarne turledere tilknyttet idrettslaget og Ås turlag, samt en kompetent instruktør for enkle og tilpassede øvelser.

Fremdriftsplan

Innen 1.8.18: informasjon til /rekruttering av nye og dagens deltakere på ApD, samt rekruttere frivillige turledere, . 1.8.19-30.6.20: Gjennomføre 2 ukentlige turer med ulike sideaktiviteter. Spørreundersøkelse blant deltakerne ved start, som gjentas ved prosjektslutt/når deltaker slutter i aktiviteten. Innen 1.10.19 : Innlede samarbeid med lokale arbeidsgivere og andre for tilpasning av programmet 1.8.20: deltakerevaluering og avslutning

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Hensikten med prosjektet har vært å få folk ut på tur, samt å formidle og dele kunnskap om natur, lokalhistorie, trening og friluftsliv. Det er gjennomført ukentlige gåturer på 1 1/2 til 2 timer året rundt ( stopp i 2 kortere perioder pga smittevernsregler). Underveis har det vært pauser med enkle styrke- og balanseøvelser. På mange av turene har ressurspersoner med særkilt kunnskap om natur og lokalhistorie delt kunnskaper underveis eller ved egne turmål. Turlederne har formidlet kunnskap om å ferdes i natur og om trening som kan utføres ute. Deltakerne har også delt og formidlet gejsidig sine kunnskaper om relevante temaer for de øvrige, noe turleder bevisst har oppfordret til .

Antall personer i målgruppen

30

Oppsummering

Turgruppa er etablert og kommer til å fortsette som et fast uekntlig tilbud for alle som vil. Vi vil forsøke å rekruttere flere fra den opprinnelige målgruppa, dvs personer som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet av fysiske og/eller psykiske årsaker. Vi har tilbudet Aktiv på Dagtid som rekrutteringskanal, men vil også forsøke å få NAVN og kommunens helsetjenester til å bidra i rekrutteringsarbeidet.

Sluttrapport/artikler (pdf)

st dam 2021 sluttrapport apd turgruppe ��s il.pdf

Prosjektleder/forsker

Guri Drottning Aarnes

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
ÅS IL Aktiv på Dagtid turgruppe
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2019: kr 89 000
Startdato
01.05.2020
Sluttdato
01.06.2021
Status
Under gjennomføring