ASK-mentor

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

I det tidligere prosjektet Symbolverkstedet (nå Digjobb) kom det fram i en brukerundersøkelse at flere av deltakerne ønsket å bidra med sine erfaringer til barn og andre i samme situasjon som dem selv. Digjobb var i kontakt med 1 Voice i England som har samlinger med familier og voksne ASK-brukere. De skaffer voksne mentorer som har lang erfaring med å bruke ASK til familier/barn som nylig har startet med ASK. 20 års erfaring fra 1 Voice viser at tilbudet er viktig for familier/barn og mentorer. ISAAC-Norge ønsker å starte et lignende tilbud i Norge.

Målsetting for prosjektet

Hovedmålet er å skape nettverk mellom barn og voksne ASK-brukere gjennom en mentorordning.

Målgruppe

Barn som benytte alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og deres familier/miljø. Voksne ASK-brukere blir med som mentorer.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

120

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Vi starter med å gi opplæring til mentorene. Opplæringen vil bygge på erfaring fra mentorprogrammet til Sunnaassstiftelsen og ATmentor. Deretter vil vi gjennomføre en idedugnad med mentorene for å komme fram til fellesskapsbyggende aktiviteter. Det kan f.eks være musikk, kunstverksted, dataspill, fortellerstund og fysisk aktivitet. Vi vil invitere til en samling hvor barnehager, skoler og familier med barn som bruker ASK og voksne ASK-brukere kan møtes. Målet er å skape gode, felles opplevelser. I etterkant av samlingen skal familiene få tilbud om en voksen ASK-bruker som mentor. Parallelt med mentoropplæringen og samlingene vil vi utvikle et nettsted www.digjobb.no, digitale opplæringsmateriell, filmer og informasjonsmateriell om mentorprogrammet. Nettstedet blir møteplass mellom barn og voksne ASK-brukere, barnehage, skoler, studenter og familier. I etterkant vil vi gjennomføre brukerundersøkelser for å finne ut hvordan barn og mentorer, samt miljøet rundt opplevde arrangement og opplæring. Vi vil se på nytteverdien og videre planer. Oppfølging: individuell veiledning, fysiske/digitale. Kurs og veiledning med brukerundersøkelser.

Fremdriftsplan for prosjektet

Vår 2022: Etablere styringsgruppe, prosjektgruppe, referansegruppe og skaffe mentorer. Rapport. Høst 2022: Kurs og opplæring til mentorer. Vår 2023: Planlegge og gjennomføre samlinger Høst 2023: Starte mentorprogrammet. Evaluering. Vår 2024: Informasjonsspredning og videre drift Høst 2024: Sluttevaluering, videre drift og rapport.

Prosjektleder

Synnøve Flatebø Hoelseth

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
ASK-mentor
Organisasjon
ISAAC Norge
Org.ledd
Haukåsen skole, Digjobb/TV 2 skole, Statped, Sunnaasstiftelsen og UH-sektoren
Beløp Bevilget
2022: kr 500 000, 2023: kr 500 000, 2024: kr 400 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.12.2025
Status
Under gjennomføring