ASTMA – en nettbasert informasjonsfilm

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn: Det finnes i dag ikke elektronisk, oppdatert, (legemiddel-)nøytralt informasjonsmateriell om astma. Undersøkelser viser et økende søk etter helseinformasjon på nettet og at nettbruken øker i nær hele befolkningen. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at i 2006 hadde alle mellom 9-79 år hjemme-PC og i 2007 hadde 83 % av alle over 16 år tilgang til internett. Denne type informasjon er særlig godt egnet for filmatisering og nettpublisering.

Prosjektets målsetning: Å gjøre informasjon om astma lett tilgjengelig for personer med astma ved hjelp av ny teknologi, slik at disse og deres pårørende, gjennom ny kunnskap og innsikt oppnår bedre astmakontroll, får en bedre hverdag og økt livskvalitet. I tillegg vil det være et godt opplæringsverktøy for helsepersonell og pasienter.

Prosjektets målgruppe: Barn og voksne med astma, deres pårørende, helsepersonell, pasienter, alle som jobber med barn og alle andre interesserte.

Prosjektets betydning: Vi lever i en hektisk hverdag hvor mange bruker internett daglig. En slik opplæringsfilm ville være lett tilgjengelig for veldig mange og ville raskt kunne gi et svar på det man lurer på knyttet til astma og astmabehandling. Med utgangspunkt i pasientundersøkelser og egne erfaringer fra brukere, mener vi at en nettbasert film om astma vil øke livskvaliteten for mange, bedre egenbehandlingen og spare samfunnet for kostnader til behandling på legevakter og i sykehus. Omtrent 20 % av sykehusinnleggelser blant barn i Norge skyldes astma.
Norge driver for tiden mindre astmaopplæring enn andre nordiske land, med det dramatiske resultatet at Norge har en høyere dødelighet som følge av astma enn de nordiske nabolandene, til tross for lavere astmaforekomst.

Fremdriftsplan:
1.halvår 2009:
Nedsette prosjektgruppe, innhente tilbud på filmatisering, anbud på skuespiller/helsepersonell som presenterer innholdet, utarbeide og kvalitetssikre tekst, opptak starter.
2.halvår 2009:
Ferdigstillelse av film, tilrettelegging på nettsider, lansering/publisering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0218.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn
Norges Astma- og Allergiforbund ville lage en informasjonsfilm om astma fordi:
– Astma er den kroniske sykdommen med størst og økende forekomst i landet. Pasientopplæring er lovfestet, men loven brytes daglig
– Mangelfull sykdomsforståelse og egenbehandling betyr at alt for mange mennesker lever med unødige plager og begrensninger i dagliglivet
– En kort informasjonsfilm, presentert på nettet vil ha et meget stort nedslagsfelt. Internett er nå den mest benyttende kanalen når nordmenn søker medisinsk informasjon
– Mellom 8 og 9 prosent av den voksne befolkningen har astma. I 1948 hadde mindre enn en prosent av skolebarna i Oslo astma. Knappe 60 år senere viser studier at 26 % av 16- åringer i Oslo har eller har hatt eller astma.

Det er utviklet en nettbasert astmafilm der brukere i aldersgruppen foreldre med barn på 11 mnd, jente på 18 år og mann på 40 år formidler erfaringer og fortelle om sin astma. En barnelege og en lungelege snakker om forebygging, symptomer, utløsende faktorer og behandling av astma hos barn, ungdom og voksne. En sykepleier demonstrerer riktig teknikk på inhalasjonssystemer.
Filmen er stykket opp i en rekke ulike sekvenser beregnet på ulike målgrupper, problemstillinger og innfallsvinkler til det å ha astma. Ingen skal trenge se hele filmen med mindre de ønsker dette, men selv aktivt søke de filmklippene som er relevante. Nå kan filmen lastet ned av alle med flashapplikasjon og WMV-filer, noe som gjør at tilgjengeligheten er veldig stor.

Hovedmål
Å gjøre informasjon om astma lett tilgjengelig for personer med astma ved hjelp av ny teknologi slik at disse og deres pårørende, gjennom ny kunnskap og innsikt oppnår bedre astmakontroll, får en bedre hverdag og økt livskvalitet.

Astmafilmen er lagt ut på NAAFs opplæringsportal og er tilgjengelig for alle som har tilgang til nett. NAAF vil fortsette å markedsføre filmen i ulike sammenhenger, aktuelle tidsskrift og på konferanser i framtiden.

Prosjektleder/forsker

Grethe Amdal

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
ASTMA – en nettbasert informasjonsfilm
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2009: kr 470 000
Startdato
15.01.2009
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet