Astma og allergi i kongekrabbeindustrien

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Utvikling av astma i forbindelse med prosessering av krabbe er tidligere beskrevet, men det mangler kunnskap om forskjellige typer krabbe med hensyn til potensiale til å utløse luftveisplager og allergi, samt om eksponering for andre biologisk aktive agens enn allergener kan ha betydning.

Målsetting

Gjennom kartlegging av ansattes symptomer fra luftveiene, identifisere prosesser som genererer bioaerosoler og kartlegge biologisk aktive agens, ønsker vi å øke kunnskapen om omfang, type og årsaker til arbeidsrelaterte luftveisplager og allergi blant ansatte i norsk krabbeindustri.

Design, metode, materiale

Det ble gjort en kartlegging av eksponering, selvrapporterte symptomer og kliniske funn fra spirometri, blodprøver og prikktester blant arbeidstakere i krabbenæringen. Selvrapporterte symptomer og kliniske funn fra spirometri fra kontrollgruppe ble brukt fra et tidligere prosjekt. Eksponeringsmålinger ble gjort gjennom personbåren luftprøvetaking på filter som ble analysert for innhold av total protein, tropomyosin, NAGase, endotoksin og trypsin ved prosessering av rå og kokt krabbe. Blodprøvene ble analysert for total IgE, spesifikk IgE for vanlige allergener inkludert krabbe. Immunoblot ble brukt for analyser av bindingsvariasjonen mot allergener fra kokt og rått kjøtt, skall og innvoller av krabbene. Prikktest ble gjennomført for kokt og rått kjøtt, skall og innvoller av krabbene.

Gjennomføring

En tverrsnittstudie blant kongekrabbe og taskekrabbearbeidere ble gjennomført over to sesonger. På grunn av manglende kohort ble det ikke gjennomført noen prospektiv studie. Det ble heller ikke laget en egen kontrollgruppe grunnet manglende tid og ressurser, men data ble brukt fra en kontrollgruppe samlet inn til et annet prosjekt i fiskeindustrien. Det ble gjennomført eksponeringsmålinger på tre kongekrabbefabrikker og en taskekrabbefabrikk. På grunn av stor uforutsigbarhet i krabbefisket og varierende leveranse under feltarbeidet ble det ikke gjennomført repeterte målinger av eksponering, selvrapporterte symptomer og spirometri. Det ble gjennomført eksponeringsmålinger på rå og kokt sone i fabrikkene som ble analysert for biologisk aktive agens. Blodprøvene ble analysert for IgE, men ble også brukt for å lage immunoblot for å se allergenisiteten i forskjellige komponenter i krabbene.

Resultater

Krabbeprosesseringsarbeidere inhalerer proteiner inkludert NAGase, trypsin og tropomyosin, samt endotoksiner når de prosesserer krabbe. Nivåene varierer mellom konge og taskekrabbe, mellom rå og kokt prosessering og mellom de forskjellige kongekrabbefabrikkene. Arbeiderne har økt prevalens av luftveissymptomer og er sensibilisert for krabbe, men har ikke økt forekomst av redusert lungefunksjon eller astma.

Samarbeidspartnere

Analyse av tropomyosin og immunoblot ble gjort av Sandip Kamath og Andreas Lopata ved James Cook University i Australia. Analyse av endotoksin ble gjort ved Wijnand Eduard på STAMI i Oslo. Analyse av NAGase ble gjort ved Anne Mette Madsen på Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø i Danmark.

Videre planer

Resultatene er allerede aktivt i bruk i pasientarbeid og informasjonsarbeid for bedriftshelsetjenester fra avdelingen vår. Resultatene brukes også i prosjektarbeid for bygging av nye prosessanlegg på båt for snøkrabbeprosessering. Det skal lages informasjonsbrosjyrer til bruk for avdelingen mot bedrifter og bedriftshelsetjenester om biologisk eksponering. Det skal arbeides videre med blodprøveresultatene for å identifisere nye allergener i krabbeindustrien samt nye prosjekt om eksponering for allergener.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Resultatene fra dette prosjektet har dannet grunnlag for informasjonsmateriell og videre prosjekter med fokus på allergener i fiskeindustrien. Dette er prosjekter det er søkt midler om hvor NAAF er invitert med som brukergruppe.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Thomassen, M. R. (2017). Occupational exposure, respiratory health and sensitisation among crab processing workers. A study among processors of king crab (Paralithodes camtschaticus) and edible crab (Cancer pagurus) in Norwegian land based crab processing plants. UiT Norges arktiske universitet, Tromsø.

Artikler:
Kamath, S. D., Thomassen, M. R., Saptarshi, S. R., Nguyen, H. M., Aasmoe, L., Bang, B. E. & Lopata, A. L. (2014). Molecular and immunological approaches in quantifying the air-borne food allergen tropomyosin in crab processing facilities. Int J Hyg Environ Health, 217(7):740-750.
doi: 10.1016/j.ijheh.2014.03.006.

Thomassen, M. R., Kamath, S. D., Lopata, A. L., Madsen, A. M., Eduard, W., Bang, B. E. & Aasmoe, L.(2016). Occupational Exposure to Bioaerosols in Norwegian Crab Processing Plants. Ann. Occup. Hyg. 60(7):781-94 
doi: 10.1093/annhyg/mew030

Thomassen, M. R., Aasmoe, L., Bang, B. E. & Braaten, T. (2017). Lung function and prevalence of respiratory symptoms in Norwegian crab processing workers. Int J Circumpolar Health, 76(1):1313513 
doi: 10.1080/22423982.2017.1313513.

Posters og muntlige presentasjoner:
Thomassen, M.R., Aasmoe, L. & Bang, B. Bioaerosol exposure in the king crab industry in North Norway. International Congress on Occupational Health; 2012-03-18 – 2012-03-23

Thomassen, M.R., Bang, B., Kramvik, E., Hegseth, M.N., Holm, M.H., Larsen, M., Olsen, R.K.F., Andorsen, G.S., Fuhr, T., Eduard, W., Madsen, A.M., Kamath, S.D., Lopata, A.L. & Aasmoe, L. Bioaerosol exposure, allergy and respiratory symptoms in the Norwegian crab industry. European Academy of Allergy and Clinical Immunology EAACI; 2014-06-07 – 2014-06-11

Thomassen, M.R., Bang, B., Kramvik, E., Hegseth, M.N., Holm, M.H., Larsen, M., Andorsen, G.S., Olsen, R.K.F., Fuhr, T., Eduard, W., Kamath, S.D., Lopata, A.L. & Aasmoe, L. Occupational exposure and airway symptoms in the North Norwegian red king crab industry. Arctic Frontiers; 2014-01-19 – 2014-01-24

Thomassen, M.R., Kamath, S.D., Lopata, A.L., Madsen, A.M., Eduard, W., Bang, B. & Aasmoe, L. Bioaerosol exposure in the Norwegian crab industry. OH2016; 2016-04-25 – 2016-04-28

Thomassen, M.R., Kamath, S.D., Lopata, A.L., Bang, B. & Aasmoe, L. Sensitisation in Norwegian crab processing workers. European Academy of Allergy and Clinical Immunology EAACI; 2017-06-17 – 2017-06-21

 

 

 

 

 

Sluttrapport/artikler (pdf)

Lung function and prevalence of respiratory symptoms in Norwegian crab processing workers.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Thomassen, M. R. (2017). Occupational exposure, respiratory health and sensitisation among crab processing workers. A study among processors of king crab (Paralithodes camtschaticus) and edible crab (Cancer pagurus) in Norwegian land based crab processing plants. UiT Norges arktiske universitet, Tromsø.

Artikler:
Kamath, S. D., Thomassen, M. R., Saptarshi, S. R., Nguyen, H. M., Aasmoe, L., Bang, B. E. & Lopata, A. L. (2014). Molecular and immunological approaches in quantifying the air-borne food allergen tropomyosin in crab processing facilities. Int J Hyg Environ Health, 217(7):740-750.
doi: 10.1016/j.ijheh.2014.03.006.

Thomassen, M. R., Kamath, S. D., Lopata, A. L., Madsen, A. M., Eduard, W., Bang, B. E. & Aasmoe, L.(2016). Occupational Exposure to Bioaerosols in Norwegian Crab Processing Plants. Ann. Occup. Hyg. 60(7):781-94 
doi: 10.1093/annhyg/mew030

Thomassen, M. R., Aasmoe, L., Bang, B. E. & Braaten, T. (2017). Lung function and prevalence of respiratory symptoms in Norwegian crab processing workers. Int J Circumpolar Health, 76(1):1313513 
doi: 10.1080/22423982.2017.1313513.

Posters og muntlige presentasjoner:
Thomassen, M.R., Aasmoe, L. & Bang, B. Bioaerosol exposure in the king crab industry in North Norway. International Congress on Occupational Health; 2012-03-18 – 2012-03-23

Thomassen, M.R., Bang, B., Kramvik, E., Hegseth, M.N., Holm, M.H., Larsen, M., Olsen, R.K.F., Andorsen, G.S., Fuhr, T., Eduard, W., Madsen, A.M., Kamath, S.D., Lopata, A.L. & Aasmoe, L. Bioaerosol exposure, allergy and respiratory symptoms in the Norwegian crab industry. European Academy of Allergy and Clinical Immunology EAACI; 2014-06-07 – 2014-06-11

Thomassen, M.R., Bang, B., Kramvik, E., Hegseth, M.N., Holm, M.H., Larsen, M., Andorsen, G.S., Olsen, R.K.F., Fuhr, T., Eduard, W., Kamath, S.D., Lopata, A.L. & Aasmoe, L. Occupational exposure and airway symptoms in the North Norwegian red king crab industry. Arctic Frontiers; 2014-01-19 – 2014-01-24

Thomassen, M.R., Kamath, S.D., Lopata, A.L., Madsen, A.M., Eduard, W., Bang, B. & Aasmoe, L. Bioaerosol exposure in the Norwegian crab industry. OH2016; 2016-04-25 – 2016-04-28

Thomassen, M.R., Kamath, S.D., Lopata, A.L., Bang, B. & Aasmoe, L. Sensitisation in Norwegian crab processing workers. European Academy of Allergy and Clinical Immunology EAACI; 2017-06-17 – 2017-06-21

 

 

 

 

 

Prosjektleder/forsker

Marte Renate Thomassen

Hovedveileder

Lisbeth Aasmoe

Detaljer
Program
Forskning (2008)
Prosjektnavn
Astma og allergi i kongekrabbeindustrien
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2009: kr 560 000, 2010: kr 575 000, 2011: kr 605 000
Startdato
10.08.2009
Sluttdato
01.08.2013
Status
Avsluttet