Astma og kroppsøving i skolen

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Overordnet mål for prosjektet har vært at kroppsøvingsfaget i videregående skole skal kunne bidra til å øke deltakelsen i fysisk aktivitet hos elever med anstrengelsesutløst astma.

Delmål i prosjektet har vært å undersøke:

·        Kroppsøvingslærere sitt behov for opplæring i forhold til fysisk aktivitet og elever med astma.

·        Effekt av tilrettelegging for elever med astma i kroppsøving i forhold til fysisk form.

 

En spørreundersøkelse med tema ”Astma og kroppsøving” ble gjennomført blant kroppsøvingslærere ved ungdomsskoler i Trondheim og videregående skoler i Sør-Trøndelag vinteren 2006/2007. Resultatene ble brukt til å utvikle tiltak for kroppsøvingslærere og elever i forhold til astma og fysisk aktivitet. Elleve elever med astma ble inkludert i en tiltaksgruppe som fikk tilrettelagt undervisning i seks måneder, og en tilsvarende kontrollgruppe fikk ingen oppfølging. Det ble gjennomført fysiologiske tester med måling av blant annet oksygenopptak, hjertefrekvens og melkesyre i blod før, under og etter intervensjonen.

 

Spørreskjemaet ble besvart av 106 lærere (65 %). 89 % rapporterte om behov for økt kunnskap om astma og fysisk aktivitet. Lærerne som deltok i intervensjonsstudien, ga positive tilbakemeldinger på de valgte tiltakene. Til tross for at de fysiologiske parametrene ikke viste noen endringer, hadde deltakerne vært tilstrekkelig aktive til å opprettholde sin fysiske form. Intervensjonen viste at ungdom med astma trenger tilrettelegging som ikke virker stigmatiserende, og at kompetente lærere er viktig for å nå denne målsettingen.

 

Det ble ikke funnet signifikante endringer i de målte fysiologiske parametrene som følge av intervensjonen. Dette forklares med uendret fysisk aktivitetsnivå hos elevene i løpet av prosjektperioden.


 

Prosjektleder/forsker

Mariann Sandsund

Detaljer
Program
Forebygging (2005)
Prosjektnavn
Astma og kroppsøving i skolen
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
SINTEF Helse, avdeling for arbeidsfysiologi (AF)
Beløp Bevilget
2006: kr 490 000, 2007: kr 206 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet