Astmadilten

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Astmadilten – sammendrag
Bakgrunn for prosjektet:Aust-Agder Storlag av NAAF er et nyopprettet storlag som skal ivareta medlemmer i alle fylkets kommuner. Vi ønsker å bygge et bedre nettverk, sosialisere og trene de med astma og kols. Dette for og få en bedre mestring for de som lider av denne sykdommen. Forskjellen på kols og astma er at astma symptomene kommer anfallsvis og kols symptomene kommer gradvis. Hos en astmatiker vil lungefunksjonen være normal mellom anfallene. Lungefunksjonen ved kols vil reduseres gradvis over år. Mens astmasykdommen opptrer i anfall med tretthet, vil de med kols først og fremst oppleve at de blir tungpustet når de går i bakker og trapper. Astma er en kronisk betennelses- eller irritasjons tilstand i luftveiene mens kols er en sykdom som kjennetegnes ved at lungefunksjonene er varig svekket/nedsatt.

Lillesand er en liten idyllisk by ved sørlandskysten hvor mulighetene er mange.

Vi har mange turområder/oppmerka turløyper. Disse turområder er også tilrettelagt for rullestolbrukere og evt kolspasienter som med surstoffapparater.

Vi ønsker at medlemmene møtes på en uformell måte og utveksler erfaringer og samtidig kan de trene i sitt eget tempo.

Dette er tenkt som et lavtelskertilbud. Dette er en måte og engasjere «hjemmesittere» som ikke ønsker og være med i det vanlig foreningsarbeidet.Prosjektets målsetting:
Hovedmål: Målsettingen med prosjektet er å forbedre helsen til denne pasientgruppen.
Delmål:
• Vi ønsker og få et mere aktivt lag, få med flere av medlemmene.
• Vi ønsker og ny rekruttering,

– ta med en venn.
• Vi må også synliggjøre oss mer.
• Dette er også ett «puff» til å ta mer ansvar for egen helse etter at prosjektet er gjennomført. Fysisk aktivitet gir alltid helsegevinst.

Prosjektets målgruppe:
Prosjektet skal hjelpe barn, unge og voksne med astma og kols. Lavterskeltilbud, 0 – 100 år.

Det er mulighet til å ta med familie medlemmer og venner. Vi har et ønske om og samles 30 stk på disse turene som skal gå en gang i uken.

Beskrivelse av gjennomføring:
Vi vil få i gang organiserte gåturer der alle i vår gruppe, god eller dårlig pust, kan delta. Turen skal avsluttes med sosialt samvær på kafe der vi kan utveksle erfaringer. Turene skal foregå i Lillesand og omegn. Gåturene skal gjennomføres en gang i uken gjennom hele året. En gang i måneden avslutter vi disse gåturer med sosialt samvær med bespisning etter årstiden. Turene skal foregå i Lillesand, Birkenes og Høvåg for og få med alle medlemmene i utkantstrøk.

Prosjektets betydning:
Dette er en fin arena for NAAF å rekruttere medlemmer, da det er uformelt og de potensielle medlemmene får et innblikk i hva NAAF drive med.

Ved å arrangere disse turene er en med å profilere NAAF utad i lokalmiljøet.

Som asmatiker/kolspasient orker man ikke like mye som andre og kan dermed føle seg annerledes og utenfor. Dette prosjektet er ment å gi denne gruppen en følelse av å være som alle andre.

Dette er et tilbud alle kan delta og være med på. Dette vil komme alle astmatikere og kolspasienter tilgode som i dag er passive og ikke kommer seg ut i sosiale sammenhenger.

Framdriftsplan:
Januar: prosjektoppstart, detaljplanlegging
Februar – november: gjennomføre gåturene
Desember: evaluering, rapport og regnskap

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_3_0199.pdf

Sluttrapportsammendrag

Da prosjektet skulle starte ble prosjektleder alvorlig syk og kunne ikke fortsette. Det ble søkt om å få innvilget et sluttår noe Stiftelsen Dam innvilget. De som hadde vært med i planleggingen av prosjektet overtok da prosjektleder rolle og driftere av prosjektet.Onsdag 10.10.2012 kl. 17.30 startet vi med astmadilten. Vi har hatt fast oppmøte sted ved Esso stasjonen i Lillesand Sentrum, og så har vi eventuelt gått derfra eller kjørt til avtalt sted. Vi har som regel gått i ca. 1 time hver uke, noen ganger 1 ½ time, alt etter vær og føreforhold. Vi har gått hver uke fra oppstart og med juleavslutning 10.12.2013, bortsett fra påskeferie, sommerferie og juleferie. Vi har gått til innkjøp av brodder eller støttet hver enkelt med kr. 500,- for innkjøp av piggsko med innlevering av kvittering og deltatt minimum 10 ganger. Vi har også gått til innkjøp nå i høst av hodelykter og refleksvester slik at mørket ikke skal være noen hindring. Det har vært varierende oppmøte men totalt har det vært 18 personer som har deltatt. Enkelte av disse har vært utrolig trofaste og møtt opp hver uke uansett vær. Det er stor forskjell på deltakerne noen går litt fortere enn andre, men vi har som regel delt oss i 2 grupper, men ingen har gått alene. Enkelte deltakere har hatt veldig stort utbytte av disse turene og er blitt sprekere og ikke minst de har kommet seg ut i frisk luft. Vi har også hatt en del sosialt samvær hvor vi har gått på kafe og nå i høst hadde vi en samlet tur på teater i Kilden Kristiansand, hvor vi var 14 stk. som deltok. Målsettingen med prosjektet var å forbedre helsen til denne pasientgruppen. Vi ønsket og få et mere aktivt lag, få med flere av medlemmene. Vi ønsker og ny rekruttering, ‐ ta med en venn. Vi må også synliggjøre oss mer. Resultatet har blitt at det har bidratt til at mennesker som før satt inne og ikke var ute og beveget seg har fast en gang i uken vært ute på gåtur. De som har deltatt i gruppen har meldt at de merker at den fysiske formen har bedret seg gjennom denne tiden med faste turer. De to som er frivillige bak prosjektet har merket at gruppen kan gå lengre og i mer motbakke enn i starten. Kan også opplyse at vi startet opp igjen etter nyttår for vi ønsker å fortsette dette tiltaket. Dette var også et ønske fra deltakerne at vi fortsatt skulle møtes hver uke. Derfor har støtten fra Stiftelsen Dam vært en god drahjelp for å komme i gang med en aktivitet som nå fortsetter.

Prosjektleder/forsker

Mona Heimdal

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Astmadilten
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2012: kr 55 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet