AstmaPodden

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

For en organisasjon med begrensede ressurser er det stadig utfordrende å finne måter å kommunisere med og formidle informasjon til målgruppen og brukere. Samtidig opplever vi en enorm etterspørsel, og et nærmest ubegrenset behov for informasjon, både når det gjelder forebygging av astma og allergi, men også hvordan leve med disse sykdommene. Det er dessverre en økende forekomst av astma og allergisykdommer. NAAF har på denne bakgrunn lyst til å lage en podkastserie på 5 episoder. 18-20 % prosent av nordmenn hører nå på podkast minst én gang i måneden, og veksten forventes å fortsette.

Målsetting

Lage en podkastserie om astma og allergi, og på den måten teste ut en ny metode for å nå ut med informasjon som målgruppen selv sier de ønsker.

Målgruppe

Voksne og unge voksne som enten har astma, allergi eller eksem, eller som er pårørende til noen med sykdommene.

Antall personer i målgruppen

20000

Beskrivelse av gjennomføring

Vi ønsker å lage en serie med 5 episoder på podkast, som vil bidra til økt kunnskap om ulike aspekter ved det å ha astma og allergi. Hver episode legges opp som en samtale mellom helsefaglig rådgiver i NAAF og en ekspert på temaet som tas opp. NAAF har et godt og bredt nettverk av fagfolk, og flere har gitt uttrykk for at de kan tenke seg å stille opp i et prosjekt som dette. Selve produksjonen vil foregå i et studio. Dette for å sikre god kvalitet, og ikke minst god lyd på innspillingen. Hver episode vil være ca. 30 minutter lang. Mp3-filen med podkasten lastes opp til en distribusjonsside, som SoundCloud. Derfra «sendes» RSS-feeden til Itunes, hvor målgruppen kan abonnere og laste opp. NAAF vil markedsføre prosjektet hovedsakelig gjennom sosiale medier. Målgruppen i dette prosjektet er aktive i sosiale medier som Facebook og Instagram, og det er der vi som organisasjon i all hovedsak kommuniserer med dem. Episodene vil publiseres med jevne intervaller gjennom året. Den enkelte episode vil markedsføres på bl.a. Facebook, og målgruppen vil få anledning til å stille spørsmål der som helsefaglig rådgiver og eksperten kan ta opp og besvare i podkasten

Fremdriftsplan

Januar: oppstartsmøte Februar: temaer for episodene ferdigstilles. Detaljert fremdriftsplan for hver episode lages (forberedelser, innspilling, maredsføring, lansering) Februar – November: forberedelse og innspilling av episoder Desember: evaluering og rapportering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Sjukt Frisk – Astmapodden.pdf

Prosjektleder/forsker

Hanne Dyran

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
AstmaPodden
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2018: kr 236 250
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
02.01.2019
Status
Avsluttet