Astmatoppen

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Vi ønsker å få personer med astma, kols, eksem og allergier ut på tur. Vi vet at mange ikke driver med fysisk aktivitet av redsel for å bli dårligere, eller at de skal få anfall. Vi ønsker å dra disse personene med deres familier ut av sofaen og ut på tur. Vi ønsker å bidra til at disse personene får en bedre livssituasjon ved at de blir med i dette prosjektet.

Bergen Astma og Allergiforening (BAAF) ønsker gjennom dette prosjektet “ASTMATOPPEN” å tilrettelegge for at flest mulige med astma, kols, eksem og allergier og deres familier skal kunne være med å bestige alle de 7 fjelltoppene rundt Bergen.

BAAF vil ønsker med dette å skape felles interesser for familiene og at det vil bli en felles mestringsopplevelse for hele familien. Familiene vil også treffe andre familier i samme situasjon og at det vil gi felles mestring og opplevelse sammen med andre.

Målsetting
Vi ønsker at deltakerne skal få oppleve mestring, samhold som familie, få følelsen av en tilhørighet i ett fellesskap og at dette vil føre til en bedre helse.

Målgruppe:
Astmatoppen er rettet mot familier med barn hvor ett familiemedlem har astma, kols, eksem eller allergier

Gjennomføring:
Gruppen møtes en fast plass første søndag hver måned, utenom månedene juni, juli og august. Det bestiges en ny topp/et nytt mål hver måned. De første turene går i lett terreng, etter som månedene går øker vanskelighetsgraden.For å gjennomføre prosjektet ønsker vi å inngå et samarbeid med Bergen turlag. Vi har ikke laget noen avtale med dem enda, men vi har hatt dialog med dem. Når vi kommer så langt at vi skal begynne å planlegge turene, har Bergen turlag sagt seg villige til å hjelpe oss med råd, angående turene, turutstyr, turmat, samtidig som vi kan få leie turleder hos dem. Fysioterapeut vil bli konsultert for å lage et fysisk faglig forsvarlig opplegg. Fysioterapeut vil bistå oss i planleggingen og gjennomføringen av turene. Vi har ikke laget noen avtaler enda, men vi har mange kontakter, så dette vil bli organisert. Når vi har gjennomført hele prosjektet vil den familien som har hatt best fremdrift bli belønnet med ett årskort for hele familien på Akvariet i Bergen.

Deltakerne får låne Nordic Walking staver, de får t-skjorte, gul vest, og en rumpetaske. Dette er utstyr vi må kjøpe inn ved hjelp av prosjektmidlene, samt to store tursekker, førstehjelpsskrin og primus for å lage turmat.

Organisering av prosjektet:
Elin Kristin Brodahl, prosjektleder. BAAF er prosjektgruppe, og er ansvarlig for regnskap og rapportering
Bistand til administrative oppgaver som regnskap, rapport mv.: regionssekretæren i NAAF Region Vest.

Styret i NAAF Region Vest vil fungere som styringsgruppe for prosjektet.

Betydning:
Prosjektet «Astmatoppen» sin viktigste betydning er å tilby et positivt tiltak, der familier kan få utfordre seg selv og utvikle sin egen mestring/opplevelse ved å klare å gå opp på fjelltoppene rundt Bergen. Prosjektet vil være en arena hvor man kan få treffe andre med samme utfordringer og erfaringer som en selv.

Vi håper at dette prosjektet kan bli forankret i BAAF sin handlingsplan i forbindelse med at vi gjennomfører en eller to av våre faste familieturer rundt Bergen.

Fremdriftsplan:
Oppstart / detaljplanlegging – januar 2013
Turer (en pr. måned) – mars – juni 2013
Turer (en pr. måned) – september – november 2013
evaluering/regnskap/rapportering – desember 2013

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2012_3_0241.pdf

Sluttrapportsammendrag

Sammendrag
Gjennom prosjektet “Astmatoppen” ønsket Bergen og Omegn Astma- og Allergiforening (BAAF) å tilrettelegge for aktiviteter som kan gi økt mestringsfølelse og tilrettelegge for at flest mulig med astma, kols, eksem og allergier og deres familier skal kunne være med å bestige alle de 7 fjelltoppene rundt Bergen.

Prosjektet «Astmatoppen» var en arena hvor man kunne treffe andre familier med samme utfordringer og erfaringer som en selv.
Det sosiale står helt sentralt når familier skal føle en felles mestringsfølelse og trygghet med hverandre. Familiene er lettet over å kunne møte andre familier med samme utfordringer, og barn får gode minner gjennom fine fjellturer.
Takket være midler fra Helse- og Rehabilitering har flere familier utfordret sine egne grenser og følt at de strekker til.

Prosjektleder/forsker

Elin Brodahl

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Astmatoppen
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2013: kr 32 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet