Atleten, et grenseløst aktivitetshus

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Vadsø ak jobber med idrettsrelaterte integreringsprosjekter. 17 % av byens befolkning er innvandrere, 12 % barn lever i inntektsfattige familier. Å jobbe med barn som sliter er krevende, fattigdom betyr tap av verdighet, mangel på inkludering. Vår overbevisning er at økende forskjeller er med på å "fremprovosere" unge til å ta feile valg. Vi ser at det arbeidet vi gjør og de tilbudene vi har på Atleten for mange er med på å gjøre en forskjell. Vi er nå kommet til et veiskille der vi ønsker å utvide tilbudet, se utdypende prosjektbeskrivelse.

Målsetting

Vadsø atletklubb skal være en samfunnsutvikler, en sentral aktør i bybildet. Atleten Kulturhus skal bli et regionalt senter for integrering, et sted der alle uansett alder og etnisitet opplever trivsel og tilhørighet gjennom felles aktivitet og opplevelser.

Målgruppe

Mennesker uansett alder og etnisitet fra byens innvandrermiljø / lavinntekstfamilier, kvinner og arbeidsledige fedre vil prioriteres.

Antall personer i målgruppen

500

Beskrivelse av gjennomføring

Vadsø atletklubb har valgt å se forbi myten om at innvandrermiljøene er lukket, at barn / unge fra andre kulturer kan være vanskelig å få med i organisert idrett. Som klubb tar vi utgangspunkt i at alle på ulike måter er ressurssterke, alle har en verdensmester i magen. Erfaring har vist oss at økonomi og tilgjengelighet er viktige suksessfaktorer for deltakelse. Ved å senke kostnadene til et minimum, samtidig som vi tilbyr transporttjenester har vi det siste året økt antall jenter fra innvandrermiljøet som driver med kampsport med tre hundre prosent. Etter mange års «kamp» for å bli verdsatt i det kommunale systemet, er vi kommet frem til at den veien vi har valgt gir bedre resultater enn den tradisjonelle som er å integrere i eksistenser tilbud. Vår visjon er å bygge en organisasjon samme med de som skal integreres, på deres premisser. Aktivitetene i Vadsø ak er nå blitt så omfattende at vi har behov for en prosjektleder som kan koordinere og utvikle virksomheten. Daglig leders viktigste jobb vil være å etablere og videreutvikle nye strukturer slik at flere aktiviseres, involveres og tar ansvar.

Fremdriftsplan

se vedlagte utdypende prosjektbeskrivelse

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Vi mener bestemt at den måten vi har jobbet på, men direkte kontakt med barn / unge og deres foreldre er veien å gå. Samtidig med at vi har hatt ulike aktiviteter, kombinert med lave eller ingen egenandlere gjør at mange kunne delta på tiltak / aktiviteter de ellers av ulike årsaker ikke kunne være med på. Dersom vi skal kunne gjøre noe med de klasseskillene som i dag er innen norsk idrett, hjelper det ikke å ha mulighet for å søke om å få dekt sine utgifter ( fritidskortet) . Slike metoder er for vanskelige, de involverer for mange – det blir for tydelig at noen har penger mens andre ikke er. Det blir en type sosialhjelp, der unge må «tigge» om å få dekt sine utgifter. Slike ordninger som vi nå ser utvikle seg hjelper lite, de dekker ikke eks lommepenger, nødvendig utsyr som sovepose og annet nødvendighet når de er på tur. Vi har kjørt på null egenandel, felles mat og felles transport. Vi har også sørget for at alle har tilgang på soveposer/ underlag, treningsklær og nødvendige sko. Vi har i tilegg hjulpet dem som har drevet flere idretter, i noen tilfeller har vi bidratt med egenandeler for de som skulle reise med andre idrettslag.

Antall personer i målgruppen

250

Oppsummering

Akkurat nå har vi få planer med det videre arbeidet. Som rapporten viser, ble arbeidet vanskelig for oss pga av radikalisering av medlemmer – men også andre hendelser i Vadsø bla a nedleggelsen av Oskarsgata mottak. Vi ble stående alene i en svært krevende situasjon, vi fikk ingen krisehjelp fra de en kan forvente ; kommunen, fra Finnmark idrettskrets, NIF. Vi maktet aldri å få til et godt samarbeide med Vadsø kommune. En av årsakene kan være at de som «sitter i posisjon» er uenig i våre vurderinger av at barn / unge fra lavinntektsfamilier trenger andre strukturer enn det kommunen foreslår.

Sluttrapport/artikler (pdf)

_Atleten et grenseløst kulturhus.pdf

Prosjektleder/forsker

Inger Helen Unstad

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Atleten, et grenseløst aktivitetshus
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2018: kr 750 000
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
30.06.2019
Status
Avsluttet