B-vitaminer, hjertesykdom og kreft

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn og målsetting: To av fem i den norske befolkningen dør av hjerte- og karsykdom som hjerteinfarkt og hjerneslag

Bakgrunn og målsetting: To av fem i den norske befolkningen dør av hjerte- og karsykdom som hjerteinfarkt og hjerneslag. Det er derfor viktig å utforske mulige forebyggende og behandlende metoder for denne typen sykdom. Homocystein er en aminosyre som dannes i kroppen og som kan måles i blodet. I en lang rekke observasjonsstudier er det funnet sammenheng mellom mengden homocystein i blodet og risiko for hjerte- og karsykdom. Jo høyere homocystein, desto høyere risiko for å få sykdom, eller for mer alvorlig utvikling av sykdommen. Homocystein kan enkelt senkes ved tilskudd av de syntetiske B vitaminene folsyre og B12. På bakgrunn av den observerte sammenhengen mellom homocystein og sykdomsrisiko, ble følgende spørsmål stilt: Hjelper det for hjertepasienter å senke homocystein med B vitaminer?

 

Metode: Avhandlingen tar for seg effekten av homocystein-senkende behandling hos nærmere 7000 hjertepasienter som deltok i to kliniske forsøk i Norge i perioden 1998 til 2005. Halvparten av pasientene, tilfeldig bestemt ut fra loddtrekningsprinsipp, fikk behandling med folsyre og B12. Pasientene ble fulgt med hensyn til videre sykdomsutvikling, kreftforekomst og dødelighet ut år 2007.

 

Resultater: B vitaminene senket homocystein betydelig, men det viste seg at dette ikke ga noen gunstige helseeffekter, verken på kort eller litt lengre sikt. Hos de pasientene som hadde høyt homocystein ved starten av forsøket, var B vitamin behandlingen forbundet med øket risiko for hjerteinfarkt, hjerneslag og død på grunn av hjerte- og karsykdom. I tillegg var det øket kreftforekomst, kreftdødelighet og total dødelighet blant pasientene som hadde fått folsyre og B12, sammenliknet med pasientene som ikke hadde fått slik behandling.

 

Konklusjon: Oppsummert har avhandlingen vist at det ikke er noen grunn for hjertepasienter uten påvist B vitaminmangel å ta tilskudd med folsyre og B12 for å senke sitt homocystein. Slikt tilskudd kan være ugunstig for helsen. Det bør forskes videre på sammenhenger mellom B vitaminer, homocystein og helse for å forklare disse resultatene.

 

Doktorgradsavhandling:

Ebbing M (2010) Homocysteine-lowering clinical trials in Norway. Cardiovascular and cancer outcomes in the Western Norway B Vitamin Intervention Trial and the Norwegian Vitamin Trial. Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet, ISBN 978-82-308-1584-4.

 

Artikler:

Ebbing M, Bleie Ø, Ueland PM, Nordrehaug JE, Nilsen EW, Vollset SE, Refsum H, Pedersen EK & Nygård O (2008) “Mortality and cardiovascular events in patients treated with homocysteine-lowering B vitamins after coronary angiography: a randomized controlled trial.” JAMA, årg. 300, nr. 7, s. 795-804.

 

Ebbing E, Bønaa KH, Arnesen E, Ueland PM, Nordrehaug JE, Rasmussen K, Njølstad I, Nilsen DW, Refsum H, Tverdal A, Vollset SE, Schirmer H, Bleie Ø, Steigen T Midttun Ø, Fredriksen Å, Pedersen EK & Nygård O (2010) ”Combined analyses and extended follow-up of two randomized controlled homocysteine-lowering B-vitamin trials.” J Intern Med. 2010 August 4; doi:10.1111/j.1365-2796.2010.02259.x

 

Ebbing M, Bønaa KH, Nygård O, Arnesen E, Ueland PM, Nordrehaug JE, Rasmussen K, Njølstad I, Refsum H, Nilsen DW, Tverdal A, Meyer K & Vollset SE (2009) “Cancer incidence and mortality after treatment with folic acid and vitamin B12.” JAMA, årg. 302, nr. 19. S. 2119-2126.

 

Avhandlingen er tilgjengelig via Bergen Open Research Archive her: https://bora.uib.no/handle/1956/4263

Prosjektleder/forsker

Marta Ebbing

Hovedveileder

Ottar Nygård

Detaljer
Program
Forskning (2005)
Prosjektnavn
B-vitaminer, hjertesykdom og kreft
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
UiB, Med. fak., Inst. for indremed.
Beløp Bevilget
2006: kr 485 000, 2007: kr 505 000, 2008: kr 530 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet