Bærbar komplett teleslynge til hjelp for hørselshemmede medlemmer

Søknadssammendrag

Tydal pensjonistforening har etter søknad til Stiftelsen Dam-Aktivitetsprogrammet, fått innvilget kr.33000, for innkjøp av bærbar komplett teleslynge til hjelp for hørselhemmede medlemmer.

BAKGRUNN OG MÅLGRUPPE
Vi har over 90 medlemmer i alderen 66-92 år, og med alderen følger ofte dårlig hørsel og bruk av høreapparat. Med innkjøp av en bærbar komplett teleslynge ,kan vi opprettholde våre aktiviteter for absolutt alle våre medlemmer.

MÅLSETNING OG DELTAKERE
Arrangere sosialt samvær med aktiviteter for våre sårbare medlemmer, for å få de ut av ensomhet grunnet den pågående pandemien. Ved kjøp av teleslynge fanger vi også opp de som hittil har valgt å være hjemme grunnet dårlig hørsel.

METODE OG TILTAK
Styret i Tydal pensjonistforening har allerede innhentet pristilbud, og valgt ut den teleslyngen vi ønsker å bestille. Bestilling vil skje i dag. Etter at teleslyngen er mottatt, vil den bli testet ut av brukerrepresentanter, før den vil bli tatt i bruk i møter og andre aktiviteter for våre medlemmer.

VÅR TIDSPLAN
Testing av teleslynge så fort som vi mottar den.
Ansvar styret og valgte brukerrepresentanter- innen 20.06.2021

Bruk av teleslynge i møter og aktiviteter med våre medlemmer- innen 15.07.2021 (med forbehold av smittevernregler).

Rapportskriving -ansvar prosjektleder- innen 30.09.2021

Evaluering etter en tids bruk-ansvar brukerrepresentanter og styret

FORVENTET RESULTAT
Vi forventer bruk av teleslynge, vil føre til at vi får flere av våre medlemmer ut i aktiviterer og sosiale sammenkomster. Dette vil igjen føre våre sårbare eldre ut av ensomhet og depresjoner i denne spesielle tiden med pandemi.

Prosjektleder/forsker

Sverre Lunden

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Bærbar komplett teleslynge til hjelp for hørselshemmede medlemmer
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 33.000
Startdato
19.04.2021