– Dette er bra for oss og det er bra for barna

Hver dag lager Maymun Dhuh sunn og næringsrik mat til barnehagebarn. Samtidig får hun selv etterlengtet arbeid.

– Jeg var arbeidsledig og registrerte meg gjennom NAV. De spurte meg om jeg ville være med i dette prosjektet, og det ville jeg jo, sier Maymun Dhuh.

Hun er en av fire kjøkkenassistenter som har fått jobb gjennom prosjektet «Bærekraftige fellesskap» i regi av Kirkens Bymisjon og Bydel Alna.

Sammen med en kokk lager de mat som serveres i tobarnehager på Trosterud og Haugerud.

– Jeg ble veldig glad da jeg fikk være med, sier Maymun.

Gøy å lære nye ting

Da Stiftelsen Dam er på besøk er det en litt spesiell dag. Kjøkkenassistentene har fått besøk av kokk Svein Iversen, som skal holde kurs for dem.

– Det er første dag i dag, så jeg håper at det blir gøy. Jeg har faktisk lært noe nytt allerede. Jeg pleier å skjære litt skjevt med kniven. Men i dag stoppet han meg med en gang og sa «nei, ikke skjær sånn», smiler Maymun.

Kokkekurset er på storkjøkkenet på Tveten gård. Det er også her det lages mat til barnehagen daglig, og Maymun og hennes kollegaer beveger seg godt vant inne på kjøkkenet. Det putrer i suppe på komfyren, de skjærer grønnsaker og frukt, og lærer om hvorfor det er viktig å ta i olje til slutt når man baker brød.

– Det er gøy å lære nye ting, forteller Maymun.

Todelt målsetning

Prosjektleder Gunn Camilla Stang forteller at hensikten med prosjektet er todelt. På den ene siden skal mennesker få arbeidserfaring og opplæring i kjøkkenfaget. I tillegg får lokale barnehager næringsrik og varm mat hver dag.

– Vi setter sammen en meny basert på sesongvarer, kortreist mat, og helst overskuddsmat, forklarer hun, og fortsetter:

– Vi håper at deltakerne kan gå videre inn i ordinær jobb og gjerne innenfor produksjon, kjøkken, catering og den type arbeid. 

Tror barna liker maten

Assistentene jobber to og to i team med å lage maten som serveres i barnehagen. De får opplæring og kompetanse knyttet til kjøkkendrift, internkontroll og produksjon av mat. 

– Jeg synes dette prosjektet er veldig fint. Og så har jeg har hørt at barna liker maten, og at de er veldig fornøyde. Så dette er bra både for oss og for barna, sier Maymun.

Får til mer sammen

Deltakerne er ansatt i bydelen, i samarbeid med Kirkens Bymisjon og NAV. For deltakerne er det ofte den første arbeidserfaringen i Norge. 

– Som ideell aktør er det veldig fint å komme inn i en bydel hvor prosjektet er så godt forankret og ønsket. Dette er reell samskaping mellom Kirkens Bymisjon og Bydel Alna. Vi får til mer sammen enn vi gjør alene, sier Stang.

Vil bli baker

Og for Maymun har prosjektet gitt mersmak. Etter planen skal hun være med i prosjektet fram til sommeren. Deretter går veien videre til skolebenken.

– Jeg har lyst til å fortsette å jobbe på kjøkken. Jeg liker å prøve forskjellige ting, men jeg synes det er veldig interessant å jobbe med mat. Så til høsten begynner jeg på skolen, og da har jeg lyst til å gå på bakerlinjen, smiler hun.


Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Partene har gjennomgått innsikt om innbyggernes behov på Trosterud fra bla. Nav, SSB og Områdeløftet. Hatt samtaler med NAV Alna, barnehagene og undersøkelse blant barnehageansatte. Konklusjonen er: 1. Arbeidsledigheten i bydelen er høy, og det er behov for et lavterskel kvalifiseringstilbud til de som står lengst unna arbeidslivet. 2. Barnehagene i bydelen ønsker å tilby barna mer variert og næringsrik mat, uten at det skal gå på bekostning av de ansattes tid med barna eller gi økte kostnader for foreldrene. 3. Innbyggerundersøkelser uttrykker et klart behov for flere sosiale møteplasser

Målsetting for prosjektet

Med samskaping som metode vil Bydel Alna og Kirkens Bymisjon jobbe som partnere for at: mennesker med minimal arbeidserfaring blir inkludert i jobb, barn i barnehagene opplever matglede og næringsrik mat, og at det utvikles en møteplass i nabolaget som skaper deltakelse, frivillighet og nettverk.

Målgruppe

Personer fra Trosterud med innvandrerbakgrunn som står langt fra arbeidsmarkedet grunnet bl.a. lav utdannelse, lite arbeidserfaring og svake norskferdigheter.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

300

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Med samskaping som metode vil «Bærekraftige fellesskap» utvikle en inkluderende arbeidsplass for personer som er langt fra det ordinære arbeidsmarkedet. Her skal det foregå matproduksjon for barnehagene i nabolaget, og generell intro til arbeidslivets ABC. Arbeidsplassen lokaliseres sentralt i nærmiljøet på Trosterud til et sted som parallelt utvikles til et nabolagshus gjennom lokal medvirkning. For å sikre god samskaping og brukervennlig organisering vil Kirkens Bymisjon ta prosjektlederansvaret og være arbeidsgiver for de to faste medarbeiderne i prosjektet (prosjektleder og kokk). Bydel Alna/Nav vil ta arbeidsgiveransvaret for arbeiderne/målgruppen. Denne delingen gjør det ryddig ift. deltakerne og skaper en mer helhetlig situasjon ved at ansettelse/oppfølging henger tett sammen. Det vil bli etablert en styringsgruppe med representanter fra partenes ledelse som bla. skal skal sikre at prosjektet styres etter målsettinger, prosjektbeskrivelse, samarbeidsavtale, fremdriftsplan og budsjett. Prosjektgruppen skal settes sammen av fagpersoner fra begge parter som har deltatt i forprosjektet, og som representerer kompetanse/erfaring inn i alle tre delkonseptene; Inkludering i arbeidslivet, matglede i barnehagene og deltakende nabolag

Fremdriftsplan for prosjektet

År 1: Ansettelse prosjektleder og kokk. Samarbeide med NAV om rekruttering arbeidere. Avtaler NAV, Matsentral, barnehager mfl. Utvikle systemer, rutiner og logistikk. Oppstart drift. Starte medvirkning Nabolagshus. År 2: Utvide/utvikle drift og leveranser. Frivillighet og aktiviteter drives på initiativ av naboer i huset. Midtveisevaluering. År 3: Videreutvikling med fokus på bærekraft og videre drift. Sluttevaluering med erfaringskonferanse .

Prosjektleder

Gunn Camilla Stang

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Bærekraftige fellesskap
Organisasjon
Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2021: kr 700 000, 2022: kr 300 000, 2023: kr 400 000
Startdato
01.09.2021
Sluttdato
01.06.2025
Status
Under gjennomføring