Bærekraftige sosiale møteplasser

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Vi ønsker å prøve ut en likemannstilnærming som kalles Intentional Peer Support (IPS). Denne tilnærmingen er skapt av, for og med brukere/likepersoner i USA. Gjennom kurs, samlinger og digitale møter er målet å etablere et solid nettverk basert på personlig erfaringer med psykisk uhelse og rusutfordringer. Prosjektetleder har lang erfaring med likemannsarbeid og brukermedvirkning, og sammen med Fontenehus i Norge ønsker de å prøve denne traumebaserte tilnærmingen til psykisk helse i Norge og Norden.

Målsetting for prosjektet

Et pilotprosjekt som skal implementere og etablere et norsk og nordisk nettverk relatert til likepersonstilnærmingen Intentional Peer Support. Det vil foregå gjennom fire samlinger og månedlige digitale møter. Samlinger og nettverk driftes av prosjektgruppe for å fremme aktivitet og deltakelse.

Målgruppe

Medlemmer i fontenehus, erfaringskonsulenter, uavhengige likepersoner, likepersoner i frivillige organisasjoner innen somatikk, ansatte i helsetjenesten

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

200

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Dette tiltaket er delt inn i flere faser. Fase 1 omfatter oversettelse/kvalitetssikring av opplæringsmateriale gjort av en prosjektgruppe på 12. Søke samarbeid med et fontenehus i USA og IPS international. Fase 2 Opplæring og praktisering av IPS-tilnærmingen i Fontenehus og markedsføring mot andre tjenester/brukerorganisasjoner/erfaringskonsulenter i Norge og andre nordiske land. Fase 3 Etablering og drift av et Norsk og nordisk nettverk for å sikre at IPS fortsetter etter endt prosjektperiode. Fase 4 Nytt grunnkurs i IPS. Denne gangen på norsk. Fortsatt drift av nettverk og møteplasser. Det vil være et viktig fokus for arbeidet i andre driftsår å sikre videre drift av IPS. Evaluering av prosjektet.

Fremdriftsplan for prosjektet

Oppstart: 1. januar 2021. Da vil litteraturen bli oversatt og prosjektgruppen etablert. Denne kjernen er sentrale i utbredelsen av IPS i Norge og Norden, både når det gjelder markedsføring og opplæring av nye likepersoner. Midtveisevaluering planlegges høsten 2022 og sluttevaluering vil foregå høsten 2023. I det siste året vil mye samarbeid foregå mot andre nordiske land for å sikre en videre drift og overføre implementeringskunnskap til andre.

Prosjektleder

Ann-Mari Lofthus

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Bærekraftige sosiale møteplasser
Organisasjon
Fontenehus Norge
Beløp Bevilget
2022: kr 697 000, 2023: kr 200 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring