Balansetrening med frivillig instruktør

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Hørselshemming er den store folkesykdommen og den usynlige funksjonshemming som rammer mange nordmenn og som generer store offentlige utgifter. I dag er vi om lag 1 mill. nordmenn som har en form for hørselshemming. Som så mange funksjonshemminger fører også hørselshemming til andre plager som muskel/skjelett plager og balanseutfordringer. Når hver 5. person i Norge er plaget med dårlig hørsel byr dette på store utfordringer, for den enkelte men også for samfunnet for øvrig.

Målsetting

Prosjektet har til hensikt å lære opp et frivillig korps av sertifiserte balanseinstruktører fra hele landet. Målet på sikt er at denne aktiviteten skal være en fast del av HLF sitt arbeid opp mot eldre og hørselshemmede i de aller fleste av våre 180 lokallag over hele Norge.

Målgruppe

alle hørselnhemmede, tinnitus og menieres rammede, alle HLF sine medlemmer samt eldre ellers med svekket syn og balanseutfordringer

Antall personer i målgruppen

1000

Beskrivelse av gjennomføring

aktiviteten er kurs og opptrening i balanse, å utarbeide et opplegg som kan nå alle uavhengig av hvor i landet de bor. Det bli utarbeidet og distribuert informasjonsmateriell til alle lag. Det vil bli laget en manual med ferdig skrevne brevmaler, informasjonsmateriell og rekrutterings materiell. Videre en «kokebok» om hvordan man går frem for å komme igang med trening lokalt. Ferdige leserinnlegg til lokalavisen og info om hvordan få kontakt med lokalpolitikere vil bli utarbeidet av vår kommunikasjon – og markedsavdeling. Lokalavdelingene vil organisere det praktiske arbeidet med å skaffe treningslokaler, blant annet ved hjelp av nevnte materiell.

Fremdriftsplan

Oppstart september 2021 med ferdig plan, informasjonsmateriell og iverksetting. juni 2021, informasjon til alle lag fra Landsmøtets talerstol samt en stand med info materiell. Mars og april: deltagelse på årsmøter i fylkes – og lokallag for å informere og å gjøre avtaler om igangsetting. . Mai-juni: kurs for instruktører. August-november: oppstart av kurs over hele landet, evaluering av kursene for justeringer. des. 22, sluttrapport

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport balanseinstruktørprosjektet.pdf

Prosjektleder/forsker

Nina Ekjord Øyen

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Balansetrening med frivillig instruktør
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Beløp Bevilget
2021: kr 500 000
Startdato
31.05.2021
Sluttdato
30.09.2022
Status
Avsluttet